thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 31 grudzień 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Suszarnia z odzyskiem ciepła
Koncentracja na środowisku Suszenie następnej generacji

Dobra jakość żywności zaczyna się od dobrego zarządzania surowcami. Dbałość o zasoby naturalne i klimat jest i będzie coraz ważniejsza, służąc zagwarantowaniu najlepszych możliwych warunków rozwoju dla przyszłych pokoleń.

Podczas opracowywania nowej serii suszarni z odzyskiem ciepła (HR) koncentrowaliśmy się na energii i emisji pyłów. Zmniejszenie zużycia energii podczas suszenia zbiorów oznacza mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Mniejsza emisja pyłów oznacza lepsze środowisko pracy dla obsługi suszarni.

Optymalizuj działanie Oszczędność energii do 30%

Wszyscy wiemy, że ziarno trzeba wysuszyć, aby zapewnić bezpieczne warunki przechowywania.

Im większa zawartość wilgoci, tym większe jest zużycie energii na ustabilizowanie zbiorów i umożliwienie ich bezpiecznego przechowywania.

W nowej serii suszarni z odzyskiem ciepła HR udało nam się zmniejszyć zużycie energii

nawet do 30%. Jest to wyjątkowo korzystny wynik pozwalający zmniejszyć koszty energii podczas suszenia wszystkich typów zbiorów.

Zmniejszona emisja pyłów

Podczas obróbki ziarna pył zawsze stanowi problem. Im więcej pyłów przedostanie się wraz z ziarnem do suszarni, tym więcej pyłów zostanie uwolnionych w procesie suszenia, co spowoduje emisję pyłów w otoczeniu suszarni.

Nowe suszarnie z odzyskiem ciepła HR mogą opcjonalnie zostać wyposażone w utomatyczne

wyłączanie przepływu powietrza podczas rozładunku ziarna. To, w połączeniu z wydłużonym kanałem wilgotnego powietrza, w znacznym stopniu redukuje ilość pyłu wydostającego się z suszarni.

 Rozwiązania techniczne  Zmniejszone do 30% 
 zużycie gazu!  1. Mniejsza emisja pyłów

 Nowe suszarnie HR mogą opcjonalnie zostać wyposażone w automatyczne wyłączanie przepływu powietrza  podczas rozładunku ziarna. To, w połączeniu z wydłużonym kanałem wilgotnego powietrza, w znacznym stopniu r  redukuje ilość pyłu wydostającego się z suszarni. W celu ułatwienia usuwania pyłu gromadzącego się wewnątrz  kanału wilgotnego powietrza w dnie tego kanału można zamontować przenośnik ślimakowy.

 2. Zmniejszony poziom hałasu

 W suszarniach HR używane są zarówno wentylatory promieniowe, jak i osiowe. Wentylatory osiowe są zawsze  umieszczane u góry suszarni i skierowane do góry. Wentylatory promieniowe są umieszczane wewnątrz dolnej  części suszarni. Połączenie wentylatorów promieniowych/osiowych zapewnia zmniejszenie hałasu.

 3. Źródło energii

Suszarnie HR są dostępne wyłącznie z wysokowydajnym palnikiem gazowym na gaz ziemny lub propan.  Wydajność użytego palnika gazowego można łatwo regulować w zakresie od 10 do 100%.

 4. System wykrywania pożaru

System wykrywania pożaru stanowi standardowe wyposażenie suszarni HR. W przypadku zagrożenia pożarem  wyłączy on wszystkie funkcje suszarni i uaktywni alarm.

 5. Bezpieczne środowisko pracy

Nasze suszarnie są dostarczane z drabinami i platformami zapewniającymi łatwy i bezpieczny dostęp do istotnych  części suszarni.

 6. Wyższa wydajność

Zmniejszenie zużycia energii do 30% w porównaniu z tradycyjną suszarnią. Osiągnęliśmy to dzięki recyrkulacji  powietrza z dolnej części sekcji suszenia i z sekcji chłodzenia suszarni. Wynik jest doskonały –  suszarnię opuszcza całkowicie nasycone powietrze.

 7. Zmniejszony przepływ powietrza

W przypadku wyposażenia suszarni w sprzęt do zmniejszania emisji pyłu przepływ powietrza w suszarni podczas rozładunku jest zmniejszany.