Leasing Finansowy

Oferent

Oferent: AGCO Sp. z o.o.

Poznańska 5, 62-021 Paczkowo
woj. Wielkopolskie

Kontakt: 61 662 90 50

Produkt

Data dodania: 2016-05-16 09:45:05

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:42

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

W przypadku leasingu finansowego Dealer wystawia fakturę na AGCO Finance. Leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki. Przedmiotem pożyczki jest tu środek trwały a nie gotówka.
 

Leasingobiorca umieszcza przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.
 

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu.
 

Zalety:

• Leasingobiorca amortyzuje maszynę
• Po zakończeniu okresu leasingu po spłacie wszystkich należności maszyna staje się własnością Leasingobiorcy
• Dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu to możliwość dopasowania do planów finansowych gospodarstwa/firmy