Leasing Operacyjny

Oferent

Oferent: AGCO Sp. z o.o.

Poznańska 5, 62-021 Paczkowo
woj. Wielkopolskie

Kontakt: 61 662 90 50

Produkt

Data dodania: 2016-05-16 09:35:45

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:42

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Leasing operacyjny jest bardzo popularną formą finansowania w sektorze rolniczym. Koncentruje się on na wykorzystaniu aktywa, a nie na jego zakupie.

Dlatego też AGCO Finance kupuje sprzęt od Dealera, a następnie oddaje go rolnikowi w celu wykorzystania i pobierania korzyści wynikających z pracy maszyną.
 

Faktura jest wystawiana przez Dealera na AGCO Finance. Podatek VAT dodawany jest do każdej raty leasingowej. 

Wartość końcowa zależy od poziomu amortyzacji oraz okresu trwania  umowy leasingu.


Zalety:

• Korzystający ma możliwość obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu 
• Prawo do nabycia przedmiotu leasingu za określoną z góry wartość końcową, która jest zdecydowanie niższa od wartości rynkowej środka trwałego (po zakończeniu podstawowego okresu leasingu)