Legalizacja wag samochodowych

Oferent

Oferent: Ditta-Seria

Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą
woj. Mazowieckie

Godziny otwarcia: PN – PT: 7.00 – 16.00

Kontakt: 48 674 41 71

Produkt

Data dodania: 2013-03-29 13:19:33

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:30

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Ditta-Seria w swojej bogatej ofercie usług proponuje również Państwu   profesjonalne przeprowadzenie kalibracji i legalizacji wag nieautomatycznych. 
  Wszystkie prace związane z przeprowadzeniem procesu legalizacji wag, wykonywane są  pod  nadzorem  Obwodowego Urzędu Miar w Radomiu. Do badania i wzorcowania wag o dużej nośności używamy własnych wzorców masy klasy M1.
  Legalizacja wag nieautomatycznych to obowiązek nałożony na właściciela wagi przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Aby waga np. samochodowa, mogła być używana do rozliczeń handlowych, musi posiadać oznaczenie metrologiczne, tzw. „zielone M”, znak zgodności CE, deklarację zgodności, wystawioną przez producenta oraz cechy zabezpieczające właściwej Jednostki Notyfikowanej, zabezpieczające połączenia jej zespołów konstrukcyjnych lub dostęp do elementów regulacyjnych. Miejsca nałożenia cech podane są w certyfikacie zatwierdzenia typu WE wagi.
  Przeprowadzenie legalizacji wagi inaczej oceny zgodności jest więc koniecznym do przeprowadzenia obowiązkiem przed wprowadzeniem jej do obrotu na rynki Unii Europejskiej. Używanie urządzeń pomiarowych, które nie przeszły tej procedury i nie posiadają wspomnianych oznaczeń, których wymaga legalizacja wag, naraża właściciela wagi na kary finansowe nakładane przez jednostki administracji państwowej. Dlatego warto pamiętać o legalizacji i zadbać w porę o jej przeprowadzenie.
  Proponowana Państwu przez naszą firmę usługa legalizacji wag nieautomatycznych, obejmuje : legalizację WE (ocenę zgodności) wag wprowadzonych do obrotu, legalizację ponowną wag, kalibrację wag, wzorcowanie wag, sprawdzenie metrologiczne wag. Legalizujemy, kalibrujemy, wzorcujemy i sprawdzamy stan techniczny wag nieautomatycznych.
  Okresy ważności legalizacji wag nieautomatycznych Wagi nieautomatyczne, wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano oceny zgodności. Okres ten kończy się po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku pierwszej legalizacji (oceny zgodności). Przypuśćmy, że na wadze została dokonana ocena zgodności (pierwsza legalizacja) w roku 2012, to legalizacja ta jest ważna do 30 listopada 2015 roku.
  Okres ważności następnych legalizacji ponownych określany jest w miesiącach i wynosi 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana (cechy legalizacyjne Urzędu Miar naklejone na tabliczce znamionowej wagi: roczna - dwie ostatnie cyfry roku - arabskie oraz miesięczna - rzymska).
  Przypuśćmy, że na wadze została dokonana legalizacja ponowna w lutym 2012 roku, to legalizacja ta jest ważna do 28 lutego 2014 roku. Podstawa prawna: §27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz.29).