thumbnail
Dodane: 07 luty 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Eletor SC-S

Sterownik mikroklimatu - wentylacji o maksymalnym obciążeniu do 5A

Sterownik klimatu, wentylacji marki ELETOR z serii Speed Control SERVOMOTOR. Sterownik wentylacji do pomieszczeń inwentarski dzielonych na komory po około 100 sztuk obsady. Zapewnia optymalny mikroklimat przez płynne wentylowanie chlewni w zależności od temperatury.

SPEED CONTROL – SERVOMOTOR (SC-S) jest mikroprocesorowym sterownikiem klimatu do pomieszczeń inwentarskich. Za pomocą specjalnego algorytmu zapewnia optymalne warunki dobrostanu zwierząt. Pomiar temperatury, z załączonego do zestawu montażowego czujnika, przekształcany jest na płynnie sterowaną wentylację (silnik jednofazowy do 6A), ogrzewanie, kąt otwarcia klap dolotowych i w razie nieprawidłowości alarm. Sterownik do pracy nie potrzebuje żadnych dodatkowych modułów wejścia -wyjścia. Wyjątek może stanowić tylko falownik, w przypadku zastosowania wentylatorów trójfazowych (3~400V), który można połączyć z wyjściem 0-10V sterownika. Sterownik wyposażony jest w program przewietrzania pomieszczenia inwentarskiego. W przypadku, gdy temperatura mierzona spadnie poniżej zadanej, działa przewietrzanie - sterownik dozuje w sposób cykliczny (czas pracy / czas przerwy) zaprogramowaną ilość powietrza niezbędną do życia zwierząt. W przypadku nieprawidłowości, sterownik zasygnalizuje alarm wewnętrznym buzerem oraz załączy styk alarmowy, aktywując centralę GSM w celu wysłania wiadomości SMS. Sterownik alarmuje o następujących nieprawidłowościach:

zanik napięcia zasilania, zbyt niskie lub mocno zniekształcone; uszkodzenie czujnika temperatury lub przewodów połączeniowych; przekroczenie zaprogramowanych progów temperatury min. /max.; przegrzanie lub błąd programu sterownika. Parametry i cechy: płynnie regulowana pierwsza grupa wentylacji do 6A obciążenia, z łagodnym rozruchem wentylatorów, pikiem przeciwoblodzeniowym i precyzyjną kalibracją „pasma zabronionego”; wyjście włącz/wyłącz do wyboru jako druga grupa wentylacji lub sterowanie nagrzewnicą; wyjście alarmowe z separacją do centrali alarmowej; wyjście 0-10V do sterowania modułami rozszerzeń mocy lub falowników, z kalibracją przedziałów napięć oraz funkcją inwersji (10-0V); wyjście 0-10V do siłowników wlotów powietrza np. EGM-100A, BELIMO, wyjście posiada kalibracją przedziałów napięć, oraz funkcję inwersji (10-0V); czytelny wyświetlacz tekstowy z intuicyjnym menu w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; przewietrzanie, regulacja obrotów wentylatora min./max., kalibracja czujnika temperatury. Zasada działania

Głównym zadaniem sterownika wentylacji jest utrzymanie temperatury w pomieszczeniu hodowlanym na poziomie ustalonym przez hodowcę. Wytworzony mikroklimat przekłada się na duże przyrosty trzody chlewnej lub drobiu. Zwierzęta hodowlane nie tracą energii pobranej z paszy na ogrzanie organizmu lub w przypadku wysokich temperatur nie zmniejszają poboru paszy. Należy pamiętać, że sterownik jest jedynie narzędziem, które ma pomóc w zapewnieniu optymalnych warunków klimatycznych w pomieszczeniu hodowlanym. Nadrzędną jednak rolę w tym procesie pełni hodowca, który powinien dostosowywać ustawienia urządzenia na podstawie zmieniających się warunków klimatycznych panujących na dworze, a przede wszystkim obserwacji zachowania zwierząt.

Sterownik mikroklimatu SC-S na przykładzie chlewni z dwoma komorami Podłączenia sterownika

Na przedstawionych niżej rysunkach przedstawiono różne możliwości połączeń sterownika.

Sterownik wentylacji SC-S - schemat połączenia drugiej grupy wentylacji

Rys. 2. Schemat połączenia drugiej grupy wentylacji w sterowniku wentylacji SC-S

 

Schematy połączeń sterowników wentylacji do centralki alarmowej

Rys. 3. Schematy połączeń sterowników wentylacji SC-S do centralki alarmowej

 

Schematyczne połączenie sterowników wentylacji w budynku inwentarskim

Rys. 4. Rysunek przedstawiający możliwości połączeń sterowników wentylacji SC-S

 

 

Czujnik temperarury TS5 zawarty w zestawie.

 

Alternatywne oznaczenia produktu: SC-S SW-2 SC-SERVOMOTOR SPEED CONTROL SERVOMOTOR