Dodane: 29 marzec 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Oprogramowanie do obsługi ważenia

 

Ditta-Seria udostępnia najnowocześniejsze dostępne na rynku specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, służące do obsługi ważenia na produkowanych przez naszą firmę wagach samochodowych.

Programy GSW w wersji Standard, Eco, Orange służą do obsługi wag samochodowych w trybie statycznego ważenia. Zaprojektowane z myślą o bardzo łatwej obsłudze programu oraz wydajnej pracy w sieci. Programy nasze są owocem wieloletnich doświadczeń w budowaniu aplikacji współpracujących z elektronicznym sprzętem pomiarowym oraz serwerami baz danych.

Programy GSW znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach o dużej intensywności ważeń i większej liczbie wag, gdzie płynna obsługa wag ma priorytetowe znaczenie, jak i mniejszych firmach posiadających jedną wagę.   Ważenie pojedyncze Ważenie podwójne Ważenie wielokrotne Ważenie usługowe Ważenie automatyczne Tarowanie pojazdów Jednoczesna obsługa 3 wag Jednoczesna obsługa wagi samochodowej, kolejowej i podkładkowej Praca w sieci z dowolną liczbą stanowisk Mechanizm wirtualnej wagi (możliwość wykonywania ważeń na komputerze fizycznie nie podłączonym do miernika wagowego) Obsługa czytników kart zbliżeniowych Obsługa zestawów danych Funkcja ostrzegania o nieaktualnej tarze pojazdu/wagonu Podgląd listy ważeń Wyszukiwarka ważeń Generator raportów Eksport raportów do formatu PDF, Microsoft Excel, rtf Program do przeglądania i drukowania 
raportów wagowych Zapamiętywanie tar pojazdów Konfigurowalne tabele bazy danych Wydruk kwitu w trybie graficznym i tekstowym Możliwość umieszczenia logo na kwicie ważenia Administracja użytkownikami programu Eksport/ import danych Eksport danych po każdym zakończonym ważeniu Obsługa kamer (analogowych oraz IP) Gospodarka odpadami (katalog odpadów, karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów) Wersja językowa: polska Wersja językowa: angielska Wersja językowa: niemiecka Wersja językowa: czeska Obsługa wyświetlacza zewnętrznego Zapamiętywanie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu Ostrzeganie o przekroczeniu dopuszczalnej masy pojazdu Obsługa zanieczyszczeń (w % i kg) Możliwość przypisania niestandardowych kwitów ważenia do wybranego produktu Obsługa zewnętrznych urządzeń (szlabany, sygnalizatory,... ) Obsługa magazynu Rejestracja obecności masy na wadze wraz z rejestracją zdjęć z 4 kamer Dostęp do danych przez internetStandardEcoOrangeAutomat
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
     
     
     
       funkcja dostępna za dodatkową opłatą
Ditta-Seria

Użytkownik

Ditta-Seria

Godziny otwarcia: PN – PT: 7.00 – 16.00


Przejdź do wizytówki firmy