thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 03 marzec 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Czyszczalnia PROF-SEED

  Czyszczalnia PROF-SEED przeznaczona jest do DOKŁADNEGO i wstępnego czyszczenia wszystkich typów zbóż, kukurydzy, roślin oleistych oraz roślin strączkowych, może również służyć jako maszyna sortująca.
Przy odpowiednim doborze zestawów sit oraz nastawie odpowiednich regulacji uzyskujemy najwyższą jakość ziarna przeznaczonego do obrotu komercyjnego. 
Czyszczalnia PROF-SEED jest prosta w swojej budowie a jednocześnie trwała i niezawodna, nadaje się idealnie od obiektów o charakterze przemysłowym.

Czyszczalnia składa się z separatora pneumatycznego i separatorów mechanicznych - sit bębnowych. Zanieczyszczone ziarno (1) dostarczane jest poprzez rotacyjny rozdzielacz do poszczególnych sekcji sit (2). Każda sekcja składa się z dwóch sit w formie stożkowych bębnów obracających się wokół własnych osi i jednocześnie dookoła osi maszyny. Większe zanieczyszczenia zatrzymywane są na sitach wewnętrznych, następnie materiał czyszczony zostaje odsortowany od zanieczyszczeń o mniejszym kalibrażu na sicie zewnętrznym. Tak rozsortowany na sitach materiał przekazywany jest poprzez kanały (3) do ujść (4,5,6). Stąd zanieczyszczenia drobne i grube wygarniane wylotem (4) i (5), a czysty materiał przechodzi przez separator powietrzny AIR SEED (7), gdzie lekkie cząstki i pył są odsysane przez wentylator do cyklonu (8) lub zbiornika zanieczyszczeń a czysty materiał opuszcza czyszczalnię wylotem (6).

Czyszczalnia PROF-SEED może pracować jako przewoźna. Może ona pracować równie efektywnie, gdy jest umieszczona na przyczepie. Ruch obrotowy powoduje, że nie jest wymagany żaden fundament ani wyrównana powierzchnia. 

Czyszczalnia PROF-SEED zajmuje dużo mniej miejsca niż tradycyjne maszyny stołowe o zbliżonej wydajności. W wersji z zamkniętym obiegiem powietrza czyszczalnia jest przyjazna dla środowiska.
 


Zalety czyszczalni Prof-Seed:

Brak wibracji.

Samooczyszczanie się strumieniem powietrza powstałym w wyniku rotacyjnego ruchu.

Wykorzystanie siły odśrodkowej daje wysoką wydajność i efektywność czyszczenia, ułatwia czyszczenie wilgotnego i trudnego surowca.

Nawet do 70 % skuteczniej od czyszczalni stołowych redukowana jest liczba pleśni, grzybów bakterii i pyłów.

Przyjazna dla środowiska.

Czyszczalnia wykonana jest w obudowie zamkniętej, jest dźwiękoszczelna i bezpyłowa, może być wyposażona w cyklon i zestaw kształtek dla wytworzenia zamkniętego obiegu powietrza. Dzięki temu znaczna część powietrza jest wykorzystana powtórnie a tylko nieznaczna część trafi a do atmosfery. Rozwiązanie to zmniejsza znacznie ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz nie wymaga budowania kosztownych systemów aspiracji.

Modułowa budowa.

Czyszczalnia zajmuje dużo mniej miejsca niż tradycyjne maszyny stołowe o zbliżonej wydajności.

Wszystkie punkty wylotowe oraz drzwi służące do wymiany bębnów czyszczących są łatwo przestawne, zatem maszynę można dostosować do różnych warunków budynku.

Sita czyszczące mogą być wymienione bardzo szybko i można je wyjmować pionowo oszczędzając na powierzchni wokół maszyny.

Łatwość w obsłudze.

Wymagana jest minimalna ilość dodatkowych regulacji podczas pracy maszyny.

Zamknięty obieg powietrza.