thumbnail
Dodane: 20 styczeń 2011 Aktualizowano 10 sierpień 2022

EZ-Steer

Asystent prowadzenia EZ-Steer steruje ciągnikiem lub kombajnem za pomocą silnika elektrycznego obracającego kierownicę. Jest kompatybilny z terminalami EZG-250 i EZG-500.System zapewnia dokładność od 10-30 cm przy standardowym, bezpłatnym sygnale korygującym EGNOS do 2-3 cm przy korzystaniu ze stacji referencyjnej RTK.Dzięki systemowi, kierowca zwolniony jest z konieczności utrzymywania właściwej ścieżki i może skoncentrować się  na obsłudze maszyny (opryskiwacz, siewniki itp.)