thumbnail
thumbnail
Dodane: 09 wrzesień 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Zbiorniki na gnojowicę z blachy falistej

Ściany zbiorników wykonane są ze specjalnej stali konstrukcyjnej S350 GD, ocynkowanej ogniowo, co stanowi ochronę przed oddziaływaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.
W celu zapewnienia pełnej szczelności, zbiorniki wewnątrz wyłożone są prefabrykowaną membraną EPDM o grubości 1,1mm w kształcie worka o wymiarach dopasowanych do zbiornika, gwarantującą 100% szczelność zbiornika, która zapobiega jakiemukolwiek kontaktowi gnojowicy z konstrukcją.
Ściany zbiorników mogą być pokryte dodatkowo specjalnym tworzywem SOLANO, które znacznie wydłuża żywotność. Dach zbiorników wykonany jest z tkaniny poliestrowej, powlekanej PCV naciągniętej na stalową konstrukcję. Ukształtowana powierzchnia dachu zapewnia swobodny odpływ wody deszczowej.
Zbiorniki firmy RIELA stosowane są najczęściej jako zbiorniki do magazynowania naturalnego nawozu w postaci gnojowicy, powstającego w wyniku hodowli bydła lub trzody chlewnej.

Usytuowane w pobliżu obiektu inwentarskiego, magazynują nawóz dostarczany poprzez instalację przepompowującą.
W przypadku mniejszych rozmiarów zbiorników konstrukcja może być posadowiona na bloczkach betonowych, natomiast przy większych rozmiarach musi być zastosowany wąski fundament nośny (szerokości 40cm).
Dno zbiornika zasypywane jest piaskiem w celu ochrony wewnętrznej membrany EPDM. W zbiornikach fi rmy RIELA istnieje możliwość stosowania dowolnych mieszadeł zbiornikowych. Zapewniamy projekt konstrukcyjny oraz niezbędną dokumentację techniczną.
Wszystkie produkowane zbiorniki wykonane oraz projektowane są zgodnie z aktualnymi normami oraz posiadają certyfi kat CE.