thumbnail
Dodane: 14 kwieceiń 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Stalowe zbiorniki oleju napędowego

Zbiorniki dwupłaszczowe naziemne i podziemne, stalowe jedno- i wielokomorowe.

Stalowe zbiorniki dwupłaszczowy do magazynowania produktów ropopochodnych klasy A, olei napędowych o gęstości do 1,1kg/l. Materiał: stal S235JRG2 wg PN-EN 10025-2. Konstrukcja zbiornika wg. PN-EN 12285-2, dokumentacja zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego. Zbiornik posiada poświadczenie badania budowy i próby ciśnieniowej odbiorczej wystawionej przez inspektora Oddziału UDT. Powłoka zewnętrzna: farba poliuretanowa dwuskładnikowa wg RAL.-dowolnie wybrana przez inwestora. W przestrzeni międzypłaszczowej płyn ECO do monitoringu szczelności w systemie mokrym.

Możliwość zabudowania zbiornika w kontenerze.

Dostępne są dowolne pojemności zbiorników.

Przygotowujemy urządzenie według indywidualnych potrzeb naszych klientów.