| Autor: redakcja1

ARiMR na temat wydłużenia terminów zabiegów agrotechnicznych

W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu, Zarząd KRIR zwrócił się o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonanie przez rolników zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku, bez redukcji przysługujących im dopłat poprzez np. uznanie sytuacji pogodowej za stan związany z „siłą wyższą”.

ARiMR na temat wydłużenia terminów zabiegów agrotechnicznych
Wskazano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawożenia pól obornikiem, gnojówką i gnojowicą za pomocą wozu asenizacyjnego należało dokonać do końca listopada. Niestety, w większości gospodarstw w wielu miejscach w kraju w obecnych warunkach nie było możliwe dotrzymanie tych terminów, z uwagi na częste i obfite opady deszczu we wrześniu, w październiku i listopadzie, które utrudniły prace polowe. Nadmierne nasiąknięcie gleby uniemożliwia nawożenie i przeprowadzenie orki zimowej. Niewykonane do końca listopada zabiegi, zgodnie z przepisami można będzie wykonać dopiero po 1 marca 2018r., co niekorzystnie wpłynie na przyszłoroczne jare uprawy. 
 
W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że nawożenie nawozami naturalnymi nie stanowi warunku kwalifikowalności przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW), płatności rolno-środowisko-klimatycznej (PROW 2014-2020) ani płatności ekologicznej (PROW 2014-2020). Przekazano, że nawożenie nawozami naturalnymi nie jest obowiązkowym zabiegiem agrotechnicznym a jednym z możliwych do wykonania w gospodarstwie. Rolnik samodzielnie decyduje jaki sposób nawożenia gleby jest dla niego najkorzystniejszy. Poprawność nawożenia nawozami naturalnymi jest sprawdzane podczas kontroli na miejscu w zakresie weryfikacji wymogów wzajemnej zgodności a wykrycie ewentualnych nieprawidłowości może mieć wpływ na zmniejszenie płatności z tytułu nieprzestrzegania warunków wzajemnej zgodności.
 
Odnosząc się do postępowania w przypadku wystąpienia sity wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności zauważono przede wszystkim, iż zasady uznawania przypadków siły wyższej zostały określone w art. 2 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 oraz art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 i są jednolite dla wszystkich państw członkowskich UE.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: