| Autor: mikolaj

KRIR wnioskuje o regionalne nabory w ramach PROW 2014-2020

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW o przeprowadzanie regionalnych naborów na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KRIR wnioskuje o regionalne nabory w ramach PROW 2014-2020

Regionalne nabory w ramach PROW 2014-2020

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 17 lutego 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o przeprowadzanie regionalnych naborów na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opinii samorządu rolniczego PROW 2014-2020 powinien uwzględniać regionalne uwarunkowania rolnictwa.

Powierzchnia gospodarstw na zachodzie i południu kraju jest diametralnie różna i skorelowana z ich siłą ekonomiczną. Wprowadzenie regionalnych naborów zwiększyłoby dostęp rolnikom z województw o dużym rozdrobnieniu gospodarstw do unijnych środków w ramach WPR.


Tagi:
źródło: