| Autor: redakcja1

Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór wniosków

Od 2 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór wniosków
Beneficjenci
 
Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 
Przeznaczenie środków
 
Dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
 
Wysokość dofinansowania
 
Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
  • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
  • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
Termin składania wniosków
 
Wnioski można składać od 02.01 do 31.03.2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), dostępny na stronie NFOŚiGW.

Program jest realizowany w latach 2019–2025.

O kontynuację naborów wniosków w tym zakresie zabiegało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Tagi:
źródło: