| Autor: redakcja1

WPR powinna w większym stopniu uwzględniać problematykę związaną z zasobami wodnymi

W opublikowanym dnia 13 maja 2014 r. sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że UE osiągnęła jedynie częściowy sukces w zakresie włączania celów polityki wodnej do wspólnej polityki rolnej (WPR).

WPR powinna w większym stopniu uwzględniać problematykę związaną z zasobami wodnymi
W ramach kontroli podkreślono niedociągnięcia w odniesieniu do dwóch instrumentów wykorzystywanych obecnie przy włączaniu problematyki związanej z zasobami wodnymi do WPR (zasada wzajemnej zgodności i finansowanie w ramach rozwoju obszarów wiejskich). Zwrócono również uwagę na opóźnienia i uchybienia w realizacji ramowej dyrektywy wodnej.
 
– W Europie rolnictwo jest naturalnie jednym z sektorów, w którym zużywa się najwięcej wody – pochłania ono około jedną trzecią całkowitego jej zużycia. Ponadto stanowi ono źródło zagrożeń dla zasobów wodnych, np. w wyniku zanieczyszczeń biogennych wody – stwierdził Kevin Cardiff, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – Choć odnotowano pewne postępy, Komisja i państwa członkowskie powinny w większym stopniu uwzględnić problematykę polityki wodnej we wspólnej polityce rolnej, aby zapewnić długofalowe zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych.-
 
Za pośrednictwem WPR, na którą przeznaczane jest niemal 40% budżetu UE (ponad 50 mld euro w budżecie na 2014 r.), UE stara się wpływać na praktyki rolnicze mające wpływ na zasoby wodne.
 
Kontrolerzy unijni zbadali, czy cele polityki wodnej UE zostały właściwie i skutecznie odzwierciedlone w WPR, zarówno na poziomie strategii, jak i na poziomie wdrażania. Kontrola objęła analizę dwóch instrumentów wykorzystanych do włączenia celów polityki wodnej UE do WPR: zasadę wzajemnej zgodności, czyli mechanizm wiążący niektóre płatności w ramach WPR z określonymi wymaganiami środowiskowymi, oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który zapewnia zachęty finansowe na działania na rzecz poprawy jakości wody wykraczające poza obowiązkowe prawodawstwo.
 
Kontrolerzy unijni stwierdzili, że zasada wzajemnej zgodności i finansowanie w ramach rozwoju obszarów wiejskich jak dotąd pozytywnie wpływały na wspieranie celów polityki w zakresie poprawy ilości i jakości wody, lecz instrumenty te są ograniczone, zważywszy na ambicje polityczne określone dla WPR oraz jeszcze ambitniejsze cele wyznaczone w rozporządzeniach dotyczących WPR na lata 2014‑2020.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!