Dodatkowe środki na kredyty na wznowienie produkcji rolniczej po klęskach żywiołowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

Dodatkowe środki na kredyty na wznowienie produkcji rolniczej po klęskach żywiołowych

W dniu 9 marca 2016 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł z przeznaczeniem na limity akcji kredytowej i 6,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, planowanych do udzielenia w 2016 r.

Łączna kwota środków udostępniona bankom na tą formę pomocy wynosi 1 mld zł akcji kredytowej i 8,4 mln zł na dopłaty do oprocentowania.


O kredyt na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.Tagi:
źródło: