| Autor: mikolaj

Termin zawarcia umowy kredytu w ramach linii MRcsk bez zmian

Realizując wniosek z I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji Zarząd KRIR w dniu 5 sierpnia 2015 r. zwrócił się do Prezesa ARiMR o wydłużenie terminu 40 dni od zarezerwowania przez bank limitu częściowej spłaty kapitału dla danego wniosku, w ciągu których rolnik musi zawrzeć umowę kredytu w ramach linii kredytowej MRcsk.

Termin zawarcia umowy kredytu w ramach linii MRcsk bez zmian
Linia MRcsk przeznaczona jest na kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników. Limit dostępnych środków nie jest wystarczający dla wszystkich chętnych, a ponadto, rozdział X. pkt 8. Zasad udzielania kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk) określa 40-dniowy termin obowiązku zawarcia umowy kredytu od daty zarezerwowania przez bank limitu częściowej spłaty kapitału dla danego wniosku pod rygorem utraty prawa do pomocy.

Po czerwcowym udostępnieniu przez ARiMR kolejnej puli środków na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów, w najbliższym czasie upływa ww. 40-dniowy termin, a młodzi rolnicy przed podpisaniem umowy nie mają możliwości zebrania dokumentów, ani załatwiania formalności związanych z zakupem ziemi.

Przy poprzednich transzach pomocy, ze względu na błędy systemowe, banki zwracały się z prośba o wydłużeniu terminu 40 dni i otrzymywały taką zgodne. Jednak z informacji członków samorządu rolniczego uzyskanych w bankach, które podpisały z ARiMR umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów wynika, że w ramach ostatniej transzy pomocy takie przedłużenie nie będzie możliwe.

Ponadto, ze względu na okres wakacyjny, banki sugerują, że może wystąpić problem z obsługą przedmiotowych kredytów i opóźnienia w podpisywaniu umów. Stąd też, wydłużenie terminu wydaje się jak najbardziej zasadne.

W odpowiedzi na wniosek KRIR, ARiMR w dniu 17 sierpnia 2015 r. przekazała informacje, że okres na zawarcie umowy kredytu z linii MRcsk, tj. 40 dni od daty zarezerwowania przez bank środków finansowych na częściową spłatę kapitału ARiMR na specjalnej platformie internetowej, został uzgodniony z sektorem bankowym i określony w umowach o współpracy zawartych pomiędzy Agencją i poszczególnymi bankami. Agencja stosuje pomoc w formie częściowej spłaty kapitału od 2010 r. i z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ww. czas na zawarcie umowy kredytu jest wystarczający. Jedynie w niektórych przypadkach podczas procesu zawierania umów kredytu występowały nieprzewidziane sytuacje uniemożliwiające zawarcie umowy w terminie. Jednak do każdej takiej sprawy Agencja podchodziła i podchodzi przychylnie wyrażając zgodę na zawarcie umowy kredytu w wydłużonym terminie, co pozwała stwierdzić, że nie jest zagrożone pozyskiwanie przez rolników wypłacanej przez Agencję pomocy na zakup użytków rolnych w ramach linii MRcsk.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!