| Autor: redakcja1

Konieczność nałożenia tymczasowych ceł wyrównawczych na przywóz biodiesla z Argentyny

Od kilku miesięcy europejski sektor biodiesla apelował do Komisji Europejskiej o nałożenie tymczasowych ceł wyrównawczych na nieuczciwie importowany biodiesel z Argentyny przed upływem prawnego terminu 31 października br.

Konieczność nałożenia tymczasowych ceł wyrównawczych na przywóz biodiesla z Argentyny
Obecnie tymczasowe obowiązki, a ostatecznie finalne cła będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości unijnego przemysłu biodiesla oraz całego łańcucha wytwórczego, w tym rolnictwa UE. W tej sprawie zwrócono się do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w związku z czym w dniu wczorajszym tj. 18 października miała miejsce oficjalna rozprawa, a z przedstawicielami Komisji spotkało się wielu reprezentantów unijnego przemysłu biodiesla.
 
Europejski przemysł biodiesla, stowarzyszenia rolników UE i unijny przemysł przetwórstwa nasion roślin oleistych są zaniepokojone bezczynnością władz UE względem obrony interesów unijnego sektora biodiesla przed nieuczciwym przywozem ogromnych ilości biodiesla z Argentyny. W lipcu i sierpniu bieżącego roku przepływy handlowe z tego kraju osiągnęły najwyższy poziom (mimo, że rejestrację wszystkich przywozów wprowadzono dopiero od czerwca) 241 tys. ton w lipcu odpowiadające 25% całości rynku europejskiego w tym miesiącu. Przez ostatni rok import subsydiowanego argentyńskiego biodiesla na teren Unii Europejskiej stanowił łącznie 1, 622 000 ton i często był sprzedawany w zaniżonej cenie w stosunku do rzeczywistego kosztu surowców, a tym samym poważnie przyczyniając się do zaniżonej opłacalności europejskich producentów.
 
Po przeprowadzeniu dochodzenia, które rozpoczęło się w styczniu tego roku, Komisja jasno określiła, że argentyńscy eksporterzy są silnie subsydiowani i grożą wywołaniem dużych strat dla całego unijnego sektora biodiesla, co niesie za sobą poważne zagrożenie dla przemysłu, miejsc pracy oraz dochodów rolników. Zostały spełnione wszystkie warunki do ustanowienia przez Komisję w trybie pilnym tymczasowych ceł wyrównawczych w wysokości 30% importu biodiesla z Argentyny. Bez konkretnej przyczyny, także podczas wczorajszego przesłuchania odnosi się wrażenie, że Komisja jest niechętna do nakładania tego typu tymczasowych obowiązków.  

- Przedstawiliśmy Komisji jasną informację, że nie ma powodu, aby nie nakładać ceł tymczasowych i obowiązki te są bardzo potrzebne w celu obrony naszego europejskiego przemysłu przed importem pochodzącym z Argentyny. Zgodnie z zasadami, jeśli wszystkie warunki zostają spełnione, tak jak w tym przypadku, Komisja powinna nałożyć takie środki - oświadczyła Kristell Guizouarn, prezes EBB.

Przedmiotowa prośba pochodzi nie tylko ze strony przemysłu UE lecz także od unijnych rolników oraz wielu państw członkowskich Unii Europejskiej nakłaniających Komisję do działania (sześć z nich wystosowało nawet bezpośrednie pismo do Członka Komisji – Malmstrom, aby skłonić ją do nałożenia tymczasowych obowiązków).

 
Ponadto w sytuacji gdyby nie nałożono ceł tymczasowych, wówczas nałożenie przez Unię obowiązku z mocą wsteczną na import z Argentyny, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich miesięcy stałoby się niemożliwe. EBB nalega, aby Komisja zaczęła działać w tej sprawie tak szybko, jak jest to możliwe i bez żadnych dylematów rozważyła powagę praktyk Argentyny w przeciągu ostatnich kilku miesięcy.
 
Zgodnie z dochodzeniem, które rozpoczęło się w styczniu tego roku, Komisja jasno określiła fakt, że argentyńscy eksporterzy są silnie subsydiowani i obawiają się z powodu dużych strat w stosunku do całego sektora europejskiego biodiesla.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!