| Autor: redakcja1

Copa-Cogeca ws. zmian użytkowania gruntów związanych z biopaliwami (ILUC)

W dniu 14 maja 2014 r. Komitety Copa-Cogeca wystąpiły do Ambasadorów stałych przedstawicielstw państw członkowskich przy UE z wnioskiem w sprawie zmiany dyrektywy 98/70/WE w sprawie jakości paliw i dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2012/0288/COD), który powinien znaleźć się w porządku obrad posiedzenia COREPER I dn. 23 maja 2014 r.

Copa-Cogeca ws. zmian użytkowania gruntów związanych z biopaliwami (ILUC)
Copa-Cogeca nie popiera tego wniosku kompromisowego, ponieważ doprowadzi on do zwiększenia zależności energetycznej UE i do wzrostu emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, w porównaniu do aktualnych dyrektyw. W rzeczy samej, nie ma naukowej zgody co do czynników ILUC, a wprowadzenie pułapu dla produkcji biopaliw z roślin uprawnych usunie z rynku znaczną część biopaliw rodzimej produkcji, które zostaną zastąpione przez paliwa kopalne. Ponadto, mechanizm wielokrotnego naliczania jest sztuczką statystyczną, która ogranicza cel promocji odnawialnych źródeł energii do 2020 r. Zachęty do rozwoju biopaliw zaawansowanych nie są wystarczająco ambitne, by przygotować ramy polityczne w zakresie klimatu i energii po 2020 r. Kryzys na Ukrainie przypomniał nam jak wrażliwa jest UE na zmiany polityki dostaw energii wprowadzane przez Rosję.
 
Dlatego też bezpieczeństwo energetyczne UE powinno być postawione na równi z walką ze zmianą klimatu. Co więcej, Copa-Cogeca zwraca się do państw członkowskich z apelem o usunięcie ILUC z obydwu dyrektyw, o utrzymanie celu promocji biopaliw z roślin uprawnych na poziomie co najmniej 8% i o stworzenie celu dla biopaliw zaawansowanych na poziomie co najmniej 2%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!