| Autor: mikolaj

Ceny masła w UE ponownie w dół

W dniu 13 września 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 2,84 EUR/kg i była o 0,3% niższa niż przed miesiącem. We wrześniu unijne ceny masła wciąż znajdują się znacznie poniżej poziomu z analogicznego okresu 2014 roku (-8,7%).

Ceny masła w UE ponownie w dół

Ceny masła

Jak podała FAMMU/FAPA, w analizowanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest trzecim krajem w UE pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. W dniu 13 września 2015 roku jego ceny wzrosły do poziomu 2,8 EUR/kg, a więc były o niespełna 2,6% wyższe niż przed miesiącem (w ujęciu PLN odnotowano 3,2% zwyżkę w skali miesięcznej do 11,8 PLN/kg). Stawki te były o 13,6% wyższe od ceny interwencyjnej i o 1,4% niższe od średniej ważonej dla całej UE.

Tłuszcz mleczny z Polski jest więc konkurencyjny we Wspólnocie. Na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tego tłuszczu we wrześniu utrzymują się na poziomie nieco wyższym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta ceny masła w dniu 13 września 2015 r. wzrosły do poziomu 2,83 EUR/kg, czyli były o 5,6% wyższe niż przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii zaobserwowano mniej dynamiczną zniżkę. Tu dnia 13 września 2015 r. ceny utrzymywały się na poziomie 2,75 EUR/kg i były na pułapie o 3,8% wyższym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w sierpniu były o ok. 5,2% niższe niż przed rokiem, w Holandii o niemal 6% niższe.

Zwyżki, jakie notowane były w bieżącym miesiącu, w przypadku cen masła w USA, doprowadziły do tego, że obecnie przeciętna cena tony masła z Unii jest na znacznie niższym poziomie, niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty (o 42,1%). Na nieco niższym niż w UE poziomie utrzymują się natomiast ceny masła eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), w przeliczeniu 2,65 EUR/kg.

Skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych już od dnia 1 stycznia 2015 r. został uruchomiony skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Poziom cen interwencyjnych wynosi dla masła 221,75 EUR/100kg. Po wypełnieniu limitu 30 tys. ton po cenie interwencyjnej, masło będzie kupowane na przetargach, uwzględniając najkorzystniejsze (najniższe) oferty. Na dzień 13 września 2015 r. w ramach publicznej interwencji nie składowano żadnych ilości masła. Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w bieżącym roku do składów dostarczono 147,75 tys. ton masła. Program ten największą popularnością cieszy się w Holandii (61,33 tys. ton), Irlandii (25,14 tys. ton) i Niemczech (18 tys. ton).

Według danych KE, pomimo obserwowanych w drugim kwartale 2015 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE po sześciu miesiącach bieżącego roku była na poziomie o 1,2% wyższym od tego z analogicznego okresu 2014 roku. W Polsce w okresie tym odnotowano 9,3% wzrost do 90,7 tys. ton. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku eksportu masła poza UE. Tu po sześciu miesiącach 2015 roku notowano aż 10% wzrost. Warto dodać, że jeszcze w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku obserwowano 2% spadek.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!