| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny produktami mlecznymi

W czasie jedenastu miesięcy 2020 r. zyski z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się w granicy zbliżonej do notowanej rok wcześniej.

Handel zagraniczny produktami mlecznymi
Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–listopad 2020 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 9,5 mld zł. Jednocześnie na przywóz tego asortymentu wydatkowano 4,4 mld zł, czyli mniej o 1% niż przed rokiem.
 
Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. ukształtowało się w granicy 5,1 mld zł, tj. wyższym o 1% niż rok wcześniej. Produkty mleczne z Polski tradycyjnie dostarczane były głównie do UE. W omawianym czasie udział tych krajów w wartości wysyłki wyniósł 67%.
 
Wpływy otrzymane z eksportu do UE zmniejszyły się o 10% do 1,4 mld EUR. Głównymi importerami produktów mlecznych były Niemcy z 18% wartości za 395 mln EUR, Czechy z 6% za 137 mln EUR, Wielka Brytania i Niderlandy po 5% za odpowiednio 108 mln EUR i 101 mln EUR. Udział wysyłki artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r., tj. od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję jest nieznaczny i w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. wyniósł 6%. Jednak całkowita wartość wywiezionych produktów do WNP była 2,3 razy większa niż w porównywalnym okresie 2019 r. osiągając 129 mln EUR.
 
Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 27% w stosunku do 23% rok wcześniej. Wpływy otrzymane z eksportu osiągnęły 0,6 mld EUR, a zatem więcej o 16% niż w analogicznym czasie 2019 r. Największy udział w eksporcie miały Chiny z 5% wartości wywozu za 109 mln EUR, Algieria z 4% za 84 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% za 48 mln EUR.


Tagi:
źródło: