Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa od września 2021 r. notowana jest dynamiczna zwyżka indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W styczniu 2022 r. wskaźnik ten wyniósł średnio 132,1 pkt i był większy o 3,1 pp. niż w grudniu 2021 r. i o 20,8 pp. niż przed rokiem.

Wzrost indeksu cen produktów mlecznych w styczniu 2022 r. był spowodowany wysokim poziomem cen masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku, w związku z ograniczonym wywozem z Europy Zachodniej oraz mniejszymi zapasami, z uwagi na obniżkę dostaw u czołowych producentów mleka.

Czynnikami, które dodatkowo oddziaływały prowzrostowo na notowania cen artykułów mleczarskich na rynku międzynarodowym była oczekiwana niższa produkcja w Oceanii oraz opóźnienia w przetwarzaniu mleka i transporcie wynikające z niedoborów siły roboczej związanymi z COVID-19.


Tagi:
źródło: