Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–maj 2022 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,5 mld EUR i była o 39% większa niż w analogicznym okresie 2021 r.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi
Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano ponad 0,6 mld EUR, a więc o 33% więcej niż w okresie styczeń–maj 2021 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w czasie pięciu pierwszych miesięcy 2022 r. ukształtowało się na poziomie 0,9 mld EUR, a zatem wyższym o 44% niż w okresie styczeń–maj 2021 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 72% wpływów uzyskanych z eksportu. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 21% wartości za 321 mln EUR, Niderlandy z 8% za 115 mln EUR, Czechy z 6% za 95 mln EUR oraz Włochy z 5% za 74 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, a więc nienależących do WNP stanowił 24% w wysyłce produktów mlecznych z Polski.

Przychody otrzymane z eksportu wyniosły 365 mln EUR i były większe o 6% niż w okresie styczeń–maj 2021 r. Największy udział w polskim wywozie miała Algieria - 5% wartości wywozu za 68 mln EUR, Wielka Brytania - 4% za 58 mln EUR, Chiny - 3% za 43 mln EUR, a także Arabia Saudyjska - 2% za 25 mln EUR.

W okresie styczeń–maj 2022 r. udział krajów WNP w wywozie artykułów mleczarskich był nieznaczny i wyniósł 3%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów uległa spadkowi o 4% do 48 mln EUR. Produkty mleczne eksportowano głównie do Ukrainy za 41 mln EUR.


Tagi:
źródło: