Produkty wędzone. Wraca sprawa dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi WWA

Komisja Europejska poinformowała, że zamierza rozpocząć ponowną ocenę w zakresie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi WWA.

Produkty wędzone. Wraca sprawa dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi WWA
W związku z tym Komisja zamierza zwrócić się do państw członkowskich o przekazanie danych z monitorowania oraz złożenia sprawozdania z wprowadzonych dobrych praktyk wędzarniczych  w  możliwych   przypadkach. 
 
Dopóki ewentualna zmiana nie zostanie wprowadzona, obowiązuje obecne odstępstwo wskazane w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Komisji WE) nr 1881/2006.
 
Aktualnie w ministerstwie rolnictwa przygotowywany jest projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) (Dz. U. poz. 1845) − w zakresie terminu jego obowiązywania.
 
W   pierwszej   połowie   2017   r.   eksperci z państw członkowskich omówią i ocenią te informacje na forum Komitetu Ekspertów ds. Zanieczyszczeń Przemysłowych i Środowiskowych.
 
Po uwzględnieniu wyników dyskusji i oceny Komisja, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, może opracować i przyjąć zmianę przepisów dotyczących odstępstwa dla produktów wędzonych tradycyjnie.


Tagi:
źródło: