| Autor: redakcja1

Sytuacja na unijym rynku oliwy z oliwek

Dopłaty do prywatnego składowania oliwy wprowadzono w 2009 r., chociaż ich coroczne funkcjonowanie zależy od cen wskaźnikowych. Za sprawą decyzji Komisji uruchomiono je w 2011 oraz 2012 roku. W 2013 roku ich nie wprowadzono z uwagi na wysoki poziom cen oliwy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2014, 2015 oraz pierwszej połowie 2016 roku.

Sytuacja na unijym rynku oliwy z oliwek
Zmiana Międzynarodowego Porozumienia odnośnie oliwy z oliwek wchodzi w życie od 2017 roku W Genewie w dniach 5-9 października 2015 roku w Genewie na Konferencji ONZ dot. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zostało zawarte nowe porozumienie międzynarodowe dot. oliwy z oliwek. Niniejszym zostaje zmienione poprzednie międzynarodowe porozumienie z 2005 roku. Nowa umowa opiera się na tekście przyjętym przez IOC w czerwcu 2015 roku z poprawkami. Była to szósta konferencja UNCTAD od 1956 do negocjacji umowy IOC.
 
- W porównaniu do poprzednich umów jest prostsza, bardziej racjonalna i bardziej skondensowana. Ma on na celu ułatwienie udziału krajów importujących i wyposaża je w zmodyfikowany system obliczania rozkładu liczby udziałów, które ma na celu zachęcenie krajów konsumentów do przyłączenia się. Nowe sposoby podejmowania decyzji zostały również ustalone, aby dokonać rozróżnienia między decyzjami, które muszą być podjęte wyłącznie w drodze konsensusu i decyzji, które mogą być podejmowane w głosowaniu, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte. Struktura budżetu IOC została również uproszczona – wyjaśnia Andrzej Kalicki z FAMMU/FAPA.
 
Niniejsza umowa zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 roku i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2026 roku. Jest to efekt dwóch latach dyskusji przez specjalną grupę roboczą powołaną w 2013 roku, a następnie w postępowaniu na konferencji międzynarodowej. Będzie ona otwarta do podpisania przez rządy i umawiających się stron po 2016 roku, a Sekretariat Generalny ONZ będzie jej depozytariuszem.
 
- Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek-IOC jest międzynarodową organizacją naukowo-techniczną działającą w sektorze oliwy z oliwek. Unia jest członkiem IOC i może proponować zmiany w projektach decyzji IOC lub zajmować stanowisko zgodnie z procedurami IOC. Unia decyzją Rady UE/1080/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku zajęła oficjalne stanowisko, jakie ma przyjąć w imieniu Unii w odniesieniu do niektórych decyzji, które mają zostać przyjęte w ramach IOC. Posiedzenie IOC ma się odbyć 15 lipca 2016 r. i przewiduje się zmianę norm handlowych dla oliwy z oliwek oraz przyjęcia nowej metody analizy – mówi Andrzej Kalicki.
 


Tagi:
źródło: