| Autor: redakcja1

Spadek cen masła w Unii Europejskiej (sierpień 2014)

Druga połowa lipca 2014 roku przyniosła spadki cen masła Unii Europejskiej. Poza tym ceny te znajdowały się poniżej poziomu z tego samego okresu 2013 roku. W ósmym miesiącu bieżącego roku zaobserwowano nasilenie się dynamiki zniżki cen masła w UE – podaje FAMMU/FAPA.

Spadek cen masła w Unii Europejskiej (sierpień 2014)

Ceny masła

W dniu 17 sierpnia 2014 roku przeciętna ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 3,36 EUR/kg i była o niemal 6% mniejsza niż przed miesiącem, przy czym pozostała na poziomie o 17,74% niższym niż w analogicznym okresie minionego roku.
 
W zeszłym miesiącu nieco mniej dynamicznie, niż średnio w Unii, zmalały ceny masła w Polsce, będącej czwartym krajem w UE pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. W dniu 17 sierpnia 2014 roku jego ceny utrzymywały się w granicy 3,33 EUR/kg, a więc były o 3,76% mniejsze niż przed miesiącem, a w ujęciu PLN odnotowano 2,38% zniżkę do 13,96 PLN/kg.
 
Stawki te nadal były o ponad 35% wyższe od ceny interwencyjnej, ale już tylko o niemal 1% mniejsze od średniej ważonej dla całej UE, co może budzić obawy o konkurencyjność polskiego tłuszczu w Unii, gdyż to państwa UE są czołowymi partnerami w wymianie handlowej masłem.
 
Poza tym na rynku czołowego importera polskiego masła, czyli Niemiec, ceny tego tłuszczu utrzymywały się w sierpniu na poziomie niższym niż w Polsce. Na rynku czołowego unijnego producenta ceny masła zmalały w obserwowanym czasie o 7,04% w skali miesięcznej i w połowie sierpnia wyniosły 3,30 EUR/kg.
 
Mniej dynamiczne spadki widoczne są w przypadku innego potentata – Holandii. Tu dnia 17 sierpnia 2014 r. ceny utrzymywały się na poziomie 3,35 EUR/kg i były na pułapie o 4,01% mniejszym niż przed miesiącem. Zarówno w przypadku Niemiec, jak i Holandii ceny masła w połowie sierpnia były o 20% niższe niż przed rokiem.
 
W związku z dynamicznymi wzrostami, jakie notowane były w ostatnich tygodniach w odniesieniu do cen masła w USA, aktualnie średnia cena tony masła z Unii jest mniejsza o 5,47% niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty.
 
Na sporo niższym poziomie nadal utrzymują się z kolei ceny masła sprowadzanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii, do portów Europy płn. (baza fob), uznawanych za ceny światowe. Cena tony masła z UE przewyższa je już o 1095 EUR za tonę w połowie sierpnia 2014 roku.
 
Pomimo sporo wyższych cen masła niż przed rokiem, jakie utrzymywały się w pierwszym kwartale obecnego roku, produkcja tego tłuszczu w UE po sześciu miesiącach 2014 roku była na poziomie zbliżonym do tego z tego samego okresu 2013 roku. Jak wynika z danych KE, w obrębie pierwszej połowy 2014 roku produkcja masła w UE była jedynie o 3% wyższa niż w analogicznym okresie 2013 roku.
 
Dynamicznie rośnie natomiast wysyłka masła poza UE. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku poza granice UE wywieziono o 25% więcej masła niż w analogicznym okresie 2013 roku, przy czym jeszcze w 2013 roku notowano jedynie 0,3% zwyżkę w skali roku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!