UE najważniejszym importerem soku pomarańczowego na świecie

Jak wynika z najnowszych prognoz USDA, światowa produkcja soku pomarańczowego w sezonie 2018/2019 będzie o 22,5% większa niż w poprzednim sezonie i wyniesie 2 mln ton.

UE najważniejszym importerem soku pomarańczowego na świecie
Zwiększenie się produkcji spowodowane będzie sprzyjającym przebiegiem warunków pogodowych. Istotny wzrost zbiorów pomarańczy szacowany jest w przypadku Brazylii i Stanów Zjednoczonych - odpowiednio o 19% i 75% w porównaniu do roku minionego. Gwarantuje to większą dostępność owoców do przetwórstwa.
 
Wzrost produkcji soku pomarańczowego w Brazylii wyniesie 194 tys. t, co daje w sumie produkcję w sezonie na poziomie 1,2 mln ton. Oznacza to, że Brazylia umocni swoją pozycję czołowego producenta soku pomarańczowego, wytwarzając ponad 62% globalnej produkcji. Jednocześnie spożycie krajowe pozostanie na niezmienionym poziomie 40 tys. ton, co spowoduje zwyżkę eksportu o 10% do 1,2 mln ton.
 
USDA szacuje, że produkcja w USA będzie wyższa o 140 tys. t i wyniesie 327 tys. ton. Tym samym Stany Zjednoczone pozostaną drugim producentem soku pomarańczowego na świecie, z 16,5% udziałem w globalnej produkcji. Wzrost krajowej produkcji zwiększy spożycie o 4%, ale też poziom zapasów o 6%. Większa będzie również presja na wysyłkę produktu poza USA. Zakłada się, że w sezonie 2018/2019 USA wyśle 40 tys. ton soku pomarańczowego, a więc o 14% więcej niż w poprzednim sezonie. Wynikiem sporej produkcji będzie niższy o 22% import soku pomarańczowego dla Stanów Zjednoczonych.
 
Także produkcja soku pomarańczowego w Meksyku wzrośnie o prawie 8% do 210 tys. ton. Zważywszy, że konsumpcja krajowa utrzymuje się na stabilnym poziomie, zwyżka produkcji będzie oddziaływać na większy wywóz. Przewiduje się, że wzrośnie on o 8,5% do 203 tys. ton.
 
Wzrostu produkcji soku pomarańczowego należy także oczekiwać w Unii Europejskiej. USDA szacuje, że wyniesie ona 106 tys. ton, tj. więcej o 9% niż w poprzednim sezonie. Spożycie soku pomarańczowego w dwóch ostatnich sezonach było stabilne, a w sezonie 2018/2019 może zmaleć o 0,5% do 736 tys. ton. Wzrost produkcji i stagnacja w konsumpcji wpłynie na 1% spadek przywozu. Niemniej jednak, Unia Europejska pozostanie największym importerem soku pomarańczowego, sprowadzającym 51% całego światowego importu i prawie 35% globalnej produkcji soku pomarańczowego.


Tagi:
źródło: