| Autor: redakcja1

W 2016 r. ceny masła w UE wciąż spadają

W dniu 10 stycznia 2016 roku przeciętna ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,85 EUR/kg i była o 2,68% mniejsza niż przed miesiącem - podaje FAMMU/FAPA.

W 2016 r. ceny masła w UE wciąż spadają

Ceny masła

W styczniu unijne ceny masła znajdują się minimalnie poniżej poziomu z porównywalnego okresu 2015 roku, na początku miesiąca spadek ten wynosił 0,55%. W omawianym czasie nieco mniejsze niż w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem w UE pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, a więc za Niemcami, Francją i Irlandią.
 
W dniu 10 stycznia 2016 roku jego ceny zmalały do poziomu 2,81 EUR/kg, czyli były o 4,42% niższe niż przed miesiącem, a w ujęciu PLN o 4,55% do 12,17 PLN/kg. Stawki te były o 14% większe od ceny interwencyjnej i o 1,4% niższe od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski nie jest już zatem tak konkurencyjny we Wspólnocie jak jeszcze w czerwcu i lipcu 2015 r. gdy był od kilku do nawet 11% tańszy niż w UE.
 
Na rynku największego importera masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tłuszczu mlecznego w styczniu utrzymują się na poziomie nieco większym niż w Polsce. Na rynku głównego unijnego producenta ceny masła w dniu 10 stycznia 2016 r. osiągnęły 2,87 EUR/kg, tj. były o 1,03% niższe niż przed miesiącem.
 
W przypadku innego potentata – Holandii też odnotowano spadek w ujęciu miesiąca. Tu dnia 10 stycznia 2016 r. cena masła wynosiła 2,71 EUR/kg i była na pułapie o 4,91% mniejszym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w pierwszym miesiącu 2016 r. są niższe o 1,03% niż przed rokiem, a w Holandii o 3,21%.
 
Pomimo spadków, jakie obserwowane były w ostatnich tygodniach, w przypadku cen masła w USA, aktualnie cena tony masła z Unii jest o 31,15% mniejsza niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty. Na podobnym jak w UE poziomie utrzymują się z kolei ceny masła sprowadzanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii, co daje w przeliczeniu 2,86 EUR/kg.
 
Na dzień 17 stycznia 2015 r. w ramach publicznej interwencji nie składowano żadnych ilości masła. Natomiast w obrębie programu prywatnego magazynowania (PSA), w 2016 roku do składów dostarczono już 8,29 tys. ton masła. Program ten największą popularnością cieszy się w Holandii - 2,9 tys. ton, Francji - 2,19 tys. ton i Niemczech - 1,59 tys. ton. W całym 2015 roku w ramach programu prywatnego magazynowania do składów dostarczono w sumie 141,37 tys. ton masła, a zatem ponad sześcioipółkrotnie więcej niż w 2014 r - zauważa FAMMU/FAPA.
 
Jak wynika z danych KE, pomimo notowanych od drugiego kwartału 2015 roku malejących cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE po dziesięciu miesiącach zeszłego roku była o 3,3% większa od tego z porównywalnego okresu 2014 roku. W Polsce w czasie tym odnotowano 10,6% zwyżkę do 154,7 tys. ton. Inaczej wygląda sytuacja w stosunku do wysyłki masła poza UE. Tu po jedenastu miesiącach 2015 roku obserwowano aż 10% wzrost. Jednakże jeszcze w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku był to 2% spadek.


Tagi:
źródło: