| Autor: redakcja1

Druga transza naboru wniosków na sprzedaż węgla

O przetwórców owoców i warzyw oraz suszarnie pasz zwiększyła się grupa odbiorców programu sprzedaży miału węglowego dla producentów rolnych. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaakceptował wznowienie programu sprzedaży miału węglowego przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Druga transza naboru wniosków na sprzedaż węgla
Dla kogo druga transza
 
Druga transza programu przeznaczona jest dla:

- producentów rolnych, którzy nie zgłosili się do programu w ramach pierwszej transzy,
- przetwórców sektora rolno-spożywczego prowadzących działalność w następujących grupach PKD:
  • w zakresie suszarni pasz:
- 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach;
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
  • w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw:
- 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw;
- 10.39.Z Pozostałe przetwarzania i konserwowanie owoców i warzyw.
 
Dodatkowy wymóg
 
Wprowadzony zostaje wymóg, aby posiadać w rejestrze REGON wymienionych kodów jako „Działalność przeważająca wg PKD”.

Taki wpis posiadały na dzień 30.09.2022 roku 3172 podmioty.
 
Sprzedaż

 
Polska Grupa Górnicza S.A. uruchomiła program sprzedaży. Wnioski można składać przez stronę internetową https://bit.ly/3FVwerw.


Tagi:
źródło: