| Autor: deprezes

Generali Agro na Gali XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Generali Agro czynnie i konsekwentnie wspiera poprawę Bezpieczeństwa w Polskich Gospodarstwach Rolnych: Rozmowa z Jakubem Jacewiczem podczas XX Gali Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

"Ubezpieczenia to nie tylko likwidacja szkód i sprzedaż polis ubezpieczeniowych, ale to również działalność prewencyjna, to jest również aktywne Zarządzanie ryzykiem," podkreśla Jakub Jacewicz, Członek Zarządu Generali, w rozmowie na temat roli ubezpieczeń w rolnictwie i znaczenia prewencji w kontekście bezpieczeństwa gospodarstw rolnych.
 
Rozmowa z Jakubem Jacewiczem ukazuje, jak głęboko zakorzeniona jest idea bezpieczeństwa i prewencji w filozofii Generali. Jacewicz wyraża dużą aprobatę, że firma, którą reprezentuje wspiera konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który promuje i wspiera praktyki bezpiecznego i zrównoważonego rolnictwa.
 
Równie ważne, co sam konkurs, są zmiany, które obserwuje Generali Agro w zakresie profesjonalizacji i bezpieczeństwa gospodarstw rolnych na przestrzeni lat. "Widzimy coraz większą profesjonalizację gospodarstw rolnych," mówi Jacewicz. "Charakterystyka szkód... się zmienia w czasie, coraz rzadziej występują szkody takie przypadkowe... widzimy te profesjonalizację, widzimy nakłady inwestycyjne po stronie gospodarzy gospodarstw rolnych."
 
Jacewicz z zadowoleniem podkreśla, że rolnicy, w coraz większym stopniu, inwestują nie tylko w swoje gospodarstwa, ale również w mechanizmy zarządzania ryzykiem, co przekłada się na mniej przypadkowych szkód i bardziej stabilne, bezpieczne środowisko operacyjne.
 
Obejrzyj cały wywiad, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Generali Agro wspiera rolników na różnych etapach ich działalności, jak też jak bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem ewoluują w kontekście zmieniającego się krajobrazu rolnictwa polskiego.


Tagi:
źródło: