| Autor: redakcja1

Produkty polskie w sklepach

MRiRW wyjaśnia niejasności w kwestii wprowadzenia obowiązku tworzenia w sklepach wielkopowierzchniowych stoisk zawierających wyłącznie produkty spożywcze pochodzące z Polski.

Produkty polskie w sklepach
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało co następuje:

"W odniesieniu do propozycji dotyczącej obowiązku tworzenia w sklepach wielkopowierzchniowych stoisk zawierających wyłącznie produkty spożywcze pochodzące z Polski, a także oznakowanie ich w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację w każdym sklepie, informuję że w Polsce istnieją już przepisy umożliwiające identyfikację kraju pochodzenia produktów spożywczych. Obowiązkowe podawanie kraju pochodzenia wymagane jest obecnie na podstawie przepisów unijnych dla:

- świeżych owoców i warzyw objętych przepisami unijnymi;

- wołowiny i cielęciny (tu konieczność podawania kraju urodzenia, chowu, uboju i rozbioru);

- miodu;

- wina (kraj, w którym wyprodukowane są winogrona);

- oliwy z oliwek;

- jaj (nadruk symbolu literowego kraju pochodzenia);

- ryb i owoców morza (zarówno dla opakowanych jak i sprzedawanych luzem);

- surowego, pakowanego mięsa ze świń, kóz, owiec i drobiu (kaczki, gęsi, kury, indyki).

Dla pozostałych środków spożywczych w Unii Europejskiej stosuje się ogólne przepisy dotyczące wskazywania kraju pochodzenia rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…). Zgodnie z tymi przepisami podawanie kraju pochodzenia jest dobrowolne. Trzeba podać kraj pochodzenia tylko w przypadku, gdy brak tej informacji mógłby w istotnym stopniu wprowadzić konsumenta w błąd tj. gdyby informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub etykieta jako całość mogły sugerować, że dany środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca.

Dodatkowo od dnia 1 kwietnia br. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2018/775 wprowadzającego wspólne regulacje dotyczące uzupełniania podanej w oznakowaniu informacji o kraju pochodzenia produktu spożywczego informacją o pochodzeniu jego podstawowych składników (jeśli ich pochodzenie jest inne niż gotowego produktu). W przypadku, gdy podmiot odpowiadający za oznakowanie produktu umieści na opakowaniu w jakiejkolwiek formie informacje odnoszące się lub sugerujące kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego, a pochodzenie „składnika podstawowego” (tj. najważniejszego ilościowo lub jakościowo) jest inne niż kraj/miejsce pochodzenia tego środka spożywczego – na opakowaniu musi zostać podana informacja o pochodzeniu „składnika podstawowego”. Dodatkowo, Komisja Europejska opracowała wytyczne do stosowania rozporządzenia (UE) nr 2018/775 na podstawie pytań i problemów związanych z interpretacją ww. rozporządzenia zgłoszonych przez państwa UE.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!