| Autor: redakcja1

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głównie na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–czerwiec 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 18,8 mld EUR - wzrost o 13%, co stanowiło blisko 3/4 przychodów otrzymanych z wysyłki towarów rolno-spożywczych ogółem.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
W eksporcie do krajów UE największe przychody osiągnięto m.in. ze sprzedaży: papierosów - 77 tys. ton za 1,9 mld EUR, mięsa drobiowego - 554 tys. ton za 1,6 mld EUR, produktów mlecznych - 649 tys. ton za 1,2 mld EUR, pieczywa i wyrobów piekarniczych - 309 tys. ton za 993 mln EUR, mięsa wołowego - 167 tys. ton za 909 mln EUR, karmy dla zwierząt - 400 tys. ton za 869 mln EUR, a także wyrobów czekoladowych - 135 tys. ton do 712 mln EUR. Wywóz na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną.

Największym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Wysyłka do tego kraju w okresie styczeń–czerwiec 2023 r. wyniósł 6,4 mld EUR i był o 16% większy niż przed rokiem. Do Niemiec eksportowano głównie papierosy - 22 tys. ton do 988 mln EUR, przetwory rybne - 61 tys. ton za 622 mln EUR, mięso drobiowe - 141 tys. ton za 432 mln EUR, karmę dla zwierząt - 145 tys. ton do 366 mln EUR, pieczywo i wyroby piekarnicze - 89 tys. ton za 322 mln EUR, ziarno zbóż, w tym głównie kukurydzę – 863 tys. ton za 261 mln EUR i pszenicę – 822 tys. ton za 239 mln EUR oraz czekoladę i wyroby czekoladowe - 42 tys. ton za 235 mln EUR.

Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także:
  • Niderlandy – wzrost przychodów o 8% do 1,6 mld EUR. Eksport głównie mięsa drobiowego - 219 mln EUR, 93 tys. ton, ziarna zbóż, przede wszystkim kukurydzy – 655 tys. ton za 177 mln EUR, papierosów - 7,6 tys. ton za 97 mln EUR, mięsa wołowego - 20 tys. ton za 90 mln EUR, czekolady i wyrobów czekoladowych - 15 tys. ton za 63 mln EUR, soków owocowych i warzywnych - 50 tys. ton za 47 mln EUR, kawy - 5 tys. ton za 46 mln EUR, pieczywa i wyrobów piekarniczych - 14 tys. ton za 40 mln EUR oraz karmy dla zwierząt - 13 tys. ton za 38 mln EUR.
  • Francja – wzrost przychodów o 14% do 1,6 mld EUR. Wywóz przede wszystkim mięsa drobiowego - 79 tys. ton do 251 mln EUR, przetworów mięsnych - 35 tys. ton do 158 mln EUR, przetworów rybnych - 9 tys. ton za 93 mln EUR, pieczywa i wyrobów piekarniczych - 22 tys. ton za 81 mln EUR, mięsa wołowego - 13 tys. ton za 80 mln EUR, czekolady i wyrobów czekoladowych - 13 tys. ton za 73 mln EUR, alkoholi - 9 tys. ton za 68 mln EUR oraz karmy dla zwierząt - 25 tys. ton za 65 mln EUR,
  • Włochy – wzrost przychodów o 14% do 1,2 mld EUR. Wywożono głównie mięso wołowe - 40 tys. ton za 225 mln EUR, papierosy - 9 tys. ton do 189 mln EUR, przetwory rybne - 6 tys. ton do 88 mln EUR oraz sery i twarogi - 12 tys. ton do 48 mln EUR.
  • Czechy – wzrost przychodów o 18% do 1,2 mld EUR. Eksport przede wszystkim mięsa drobiowego - 40 tys. ton do 110 mln EUR, pieczywa i wyrobów piekarniczych - 38 tys. ton za 99 mln EUR, mięsa wieprzowego - 16 tys. ton za 60 mln EUR, przetworów rybnych - 7 tys. ton za 57 mln EUR, karmy dla zwierząt - 25 tys. ton za 57 mln EUR, serów i twarogów - 12 tys. ton za 53 mln EUR, papierosów - 3 tys. ton za 52 mln EUR, wód i napojów bezalkoholowych - 71 tys. ton za 43 mln EUR, czekolady i wyrobów czekoladowych - 9,5 tys. ton za 41 mln EUR oraz masła - 8 tys. ton za 37 mln EUR.

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów, tj. Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy wygenerował ponad 12 mld EUR przychodów, co stanowiło 47% wartości eksportu rolno-spożywczego.


Tagi:
źródło: