| Autor: redakcja1

Transport drogowy a jakość powietrza

Wpływ transportu drogowego na jakość powietrza to główny temat kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). W spotkaniu, które odbyło się 23 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska, wziął udział Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej oraz przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP.

Transport drogowy a jakość powietrza
Podczas spotkania omówiono realizację przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego. Kontrola ta ma przede wszystkim na celu eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w tym sektorze, co w efekcie przyczynia się również do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego.
 
W 2017 r. Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła ponad 190 tys. kontroli. W ich trakcie odnotowano ponad 2600 nieprawidłowości związanych z emisją spalin z pojazdów.
 
Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył, że Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje odpowiednimi narzędziami do kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z transportu drogowego.
 
- Inspekcja posiada uprawnienia służące do tego, by pojazdy poruszające się po polskich drogach spełniały również kryteria związane z emisją spalin. Niemniej konieczna jest dalsza dyskusja i współpraca dotycząca m.in. zmian w Prawie o ruchu drogowym. Aby skutecznie poprawić jakość powietrza w Polsce, niezbędna jest kontynuacja działań w zakresie ograniczania emisji z transportu, a także efektywna kontrola i sprawozdawczość tych zanieczyszczeń – powiedział wiceminister Sałek.  
 
W spotkaniu Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza uczestniczyli, poza stałymi członkami, również m.in. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Zbigniew Kapciak, Zastępca Mazowieckiego Inspektoratu Transportu Drogowego, przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 
Krajowy Program Ochrony Powietrza
 
Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie, w możliwie krótkim czasie, dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu. Realizację zadań wynikających z KPOP nadzoruje Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.


Tagi:
źródło: