| Autor: redakcja1

Wzrost bezpośrednich nośników energii

Kolejny raz w br. podrożały bezpośrednie nośniki energii. W sierpniu wzrost ich cen wyniósł 0,6%, przy czym najbardziej podrożał gaz ziemny propan-butan LPG, bo o 6,5%.

Wzrost bezpośrednich nośników energii
Obniżki cen zaobserwowano w odniesieniu do paliw ropopochodnych, jednak były one relatywnie nieznaczne. Bezpośrednie nośniki energii były w sierpniu bieżącego roku droższe o 10,7% niż rok wcześniej.
 
Większe ceny w tym czasie odnosiły się głównie do paliw ropopochodnych i gazu ziemnego oraz w nieco mniejszym stopniu paliw stałych. Wzrosty te są następstwem m.in. zwyżki cen surowców energetycznych w handlu globalnym.


Tagi:
źródło: