| Autor: Eletor

Aktualizacja sterowników wentylacji firmy ELETOR

Istotne zmiany w oprogramowaniu do sterowników z serii Speed Control wyprodukowanych przed 20 marca 2020 r.

Aktualizacja sterowników wentylacji firmy ELETOR
Sterownik SC-S
 
Usprawnienia w oprogramowaniu dotyczą funkcji przewietrzania i sterowania wlotami.
 
Funkcja przewietrzania jest w pełni konfigurowalna – od wyłączenia poprzez pracę czasową do pracy non-stop, na poziomie przewietrzania, bez wyłączania wentylatora. Sterowanie wlotami powietrza odbywa się za pomocą nowego algorytmu ograniczającego ruchy siłownika na przewietrzaniu, co wydłuża trwałość instalacji mechanicznej. Dodatkowo przekłada się na większy udział wentylacji grawitacyjnej na granicy temperatury zadanej, co skutkuje mniejszym zużyciem energii elektrycznej przez wentylację.
 
Sterownik SC-12

Sterownik SC-12 zyskał dwie nowe funkcje w zakresie ustawień wentylacji.
 
Oprogramowanie sterowników serii SC-12 zostało rozszerzone o możliwość kalibracji obrotów wentylacji przy poziomie 99% wentylacji, czyli na największej wartości regulatora bez załączonego styku „by-pass”. Coraz szersza gama dostępnych wentylatorów, zwłaszcza o dużych średnicach, wskazała konieczność wprowadzenia takiej kalibracji. Dodatkowo, została wprowadzona możliwość regulacji histerezy między pierwszą a drugą grupą wentylacji, celem ograniczenia przełączeń i wydłużenia żywotności instalacji wentylacyjnej.

Producent poinformował w komunikacie iż wszystkie sterowniki, wyprodukowane po 20.03.2020, będą posiadać już nowe oprogramowanie.


Tagi:
źródło: