| Autor: mikolaj

Fuzja zakładów azotowych stała się faktem

Zakłady azotowe Tarnów-Mościce (ZAT) poinformowały o przejęciu zakładów w Puławach (ZAP). Połączone spółki, pod sztandarem Azotów Tarnów będą dążyć do stworzenia największej w Polsce firmy w sektorze nawozowym i chemicznym oraz do wejścia do indeksu WIG 20.

Fuzja zakładów azotowych stała się faktem
Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (ZAT) w związku z rozliczeniem oferty publicznej objęły 14.032.026 akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy (ZAP), stanowiących 73,4% kapitału zakładowego ZA Puławy i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, poinformowały ZAT w komunikacie.

"Akcje zostały nabyte w związku z rozliczeniem oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2012 r., przygotowanego w związku z ofertą publiczną do 42.867.293 akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 zł każda skierowaną do akcjonariuszy ZA Puławy, prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podano w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym parytetem wymiany, jedna akcja stanowiła wkład niepieniężny na pokrycie 2,5 akcji oferowanych, których cena emisyjna wynosiła 44 zł za jedną akcję. Wartość ewidencyjna akcji w księgach rachunkowych spółki po ich zaksięgowaniu będzie wynosić 1.543.522.860,00 zł.

"Nabycie akcji ma charakter długoterminowej inwestycji spółki i stanowi element realizacji strategii spółki, której celem jest stworzenie największej polskiej grupy prowadzącej działalność w sektorze nawozowym i chemicznym" - czytamy także.

Przed nabyciem ZAT posiadały 1.968.083 akcji ZAP, stanowiących 10,3% kapitału zakładowego ZAP i uprawniających do 10,3% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Wśród podmiotów, które zbyły akcje są: Skarb Państwa, ING Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, oraz PZU OFE "Złota Jesień", posiadające akcje reprezentujące przynajmniej 5% łącznej liczby głosów na WZA spółki. Ponadto, wśród zbywców akcji są fundusze emerytalne grupy PKO BP oraz fundusze grupy PZU.

We wrześniu 2012 r. walne zgromadzenie ZA Tarnów podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o max. 214,34 mln zł poprzez emisję do 42.867.293 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5 zł każda do zaoferowania akcjonariuszom ZA Puławy.

Podstawowymi celami strategicznymi Grupy Azoty będą: notowanie akcji Azotów Tarnów w WIG20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy kapitałowej jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!