| Autor: redakcja12

II posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska

W Brześciu na Białorusi 17 i 18 lipca 2017 r. odbyło się II posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja została powołana w 2009 roku na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

II posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska
Podczas posiedzenia Komisji została omówiona współpraca w dziedzinie ochrony oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa "Białowieza Forest", współpraca w zakresie ochrony żubra europejskiego; współpraca w zakresie planu zarządzania populacją wilka). Rozmawiano także o wspólnych działaniach w zakresie zasobów wodnych i współpracy przygranicznych służb ochrony środowiska.
 
Wydarzeniem towarzyszącym posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 r. była Pierwsza Polsko-Białoruska Konferencja w zakresie ochrony wód.


Tagi:
źródło: