| Autor: redakcja1

Niewielkie unijne wsparcie dla grup producentów owoców i warzyw

Niestety Komisja Europejska postanowiła zmniejszyć pomoc finansową dla owocowo-warzywnych grup producenckich z blisko 200 mln euro z roku poprzedniego do zaledwie 10 mln euro w tym roku.

Niewielkie unijne wsparcie dla grup producentów owoców i warzyw
Decyzja ta dla niektórych grup producentów oznacza wycofanie się z branży. W związku z tak dużym ograniczeniem unijnego wsparcia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze pod uwagę możliwość zaskarżenia tego rozporządzenia do Trybunału Sprawiedliwości. Tym bardziej, że około 90 procent środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju sektora owocowo-warzywnego otrzymuje właśnie Polska.
 
Po niemal dwudziestokrotnym zmniejszeniu puli przeznaczonej na ten cel, wielu sadowników i plantatorów nie będzie stać na zakończenie zaplanowanych czy już rozpoczętych inwestycji. Może to objawić się w postaci trudności z wypłacalnością, a także narazić producentów na kary wynikające z niedotrzymania terminów zawartych w umowach kontrakcyjnych.
 
Za pozyskane w ten sposób fundusze, sadownicy zakupili maszyny niezbędne na wszystkich etapach produkcji.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!