| Autor: mikolaj

Przegląd polityki UE w zakresie jakości powietrza silnie uderzy w europejski sektor rolny

Copa-Cogeca ostrzegła, że propozycja Komisji dotycząca ograniczenia emisji amoniaku o 27%, ogłoszona 18 grudnia 2013 r. w przeglądzie unijnej polityki w zakresie jakości powietrza oznacza silny cios dla europejskiego sektora rolnego, który już musi zmagać się z wysokimi kosztami środków produkcji. Copa-Cogeca podkreśla, że Komisja nieco zmieniła swoje wcześniejsze nierealne cele przewidziane w dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji.

Przegląd polityki UE w zakresie jakości powietrza silnie uderzy w europejski sektor rolny
Niemniej jednak, propozycje te i tak silnie uderzą w sektor hodowli. Co gorsza, dochody rolników w UE już spadły o 1,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a dodatkowo muszą oni stawiać czoła wielu wyzwaniom.

Copa-Cogeca jest zdania, że Komisja Europejska powinna docenić redukcję i inwestycje już poczynione w sektorze rolnym Kilka przykładów: w Niemczech emisje amoniaku spadły o 20 % w okresie 1990-2011, w Danii o 30 %, w Belgii o 44 %, w Holandii o 67 %, w Estonii o 58 %, a w Wielkiej Brytanii o 22 %, co pokazuje sprawozdanie dot. dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z 2012 r. Inwestycje te stanowią pozytywny krok naprzód i pociągają za sobą wysokie koszty dla sektora rolnego. Należy docenić to, co osiągnięto w zakresie redukcji przed 2005 r. Cele redukcji powinny opierać się na elastycznym roku bazowym w okresie 1990-2005.

Co więcej, należy pamiętać o synergiach pomiędzy polityką w zakresie jakości powietrza i innymi politykami, np. w zakresie zmiany klimatu. Środki prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z rolnictwa mogą doprowadzić do spadku produkcji w UE, co zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu, a wiemy, że zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60% do 2050 r. Należy wziąć to pod uwagę. Ponadto sprzeciwiamy się włączeniu metanu do dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji.

Wreszcie nie podzielamy poglądów Komisji co do tego, że wiele z instrumentów mających na celu ograniczenie emisji amoniaku z rolnictwa "to rozwiązania opłacalne nawet w niewielkich gospodarstwach". Instrumenty te pociągnęłyby za sobą olbrzymie inwestycje, z którymi nie poradzą sobie małe i średnie gospodarstwa, a dodatkowo przyspieszyłyby one zmiany strukturalne w sektorze rolnym. Cele średnioterminowe dot. redukcji emisji amoniaku do 2025 r. są kolejną kluczową kwestią, ponieważ w naszym odczuciu zarówno one, jak i zdefiniowane ramy czasowe, są nierealne.
 
Dlatego też Copa-Cogeca wzywa ministrów UE i eurodeputowanych do przeglądu propozycji, tak aby zagwarantować rentowność sektora w przyszłości.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!