| Autor: mikolaj

Kształtowanie ustroju rolnego tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa

W dniu 22 stycznia 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659).

Kształtowanie ustroju rolnego tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Krzysztof Jurgiel (PiS). Projekt dotyczy wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, nie gwarantujące zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Komisja odrzuciła wnioski: o odrzucenie projektu oraz o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja skierowała projekt do istniejącej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925).

Komisja w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu projektów z druków nr 1925 i 1659. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke oraz prezes Agencji Nieruchomości Rolnych - Leszek Świętochowski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 2068).

Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy on wdrożenia rozwiązań przejściowych na 2014 r. w odniesieniu do systemów wsparcia bezpośredniego, których wprowadzenie przewidują przepisy rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zmiany w ustawie o płatnościach polegają na dostosowaniu przepisów z uwagi m.in. na decyzję Polski o skorzystaniu z możliwości stosowania przejściowego wsparcia krajowego w sektorze chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!