Wyszukaj termin związany z rolnictwem


Wałowanie

Dodano: 2011-03-07

Wałowanie - zabieg uprawowy wykonywany za pomocą wałów polowych, służących do ugniatania roli, kruszenia brył lub skorupy glebowej oraz do wyrównywania powierzchni pola.


Wałowanie dzieli się na:

  • ugniatające – wtedy stosuje się wały gładkie i pierścieniowe,

  • kruszące – stosuje się wały typu Croskill, Cambridge i Croskill-Cambridge,

  • wgłębne – przydatny wał Campbella i strunowy.


W zależności od rodzaju gleby i rodzaju zabiegu masa wału powinna być regulowana.


Sens wałowania

Wałowanie wykonuje się na gruntach ornych, użytkach zielonych oraz na glebach torfowych.


Gleba torfowa podczas zimy, w czasie zamarzania bardzo pęcznieje. Wiosną, ze względu na małą gęstość, sama nie osiada i dlatego wiele korzeni roślin pozostaje zawieszonych w wolnych przestrzeniach między cząstkami gleby. Szybki odpływ wody powoduje przesychanie górnej warstwy gleby narażając rośliny na wysychanie. Wałem dociska się darń do podłoża, stwarzając dobre warunki do podsiąkania wody.


Zabieg wałowania należy wykonać, natychmiast gdy poziom wody na tyle się obniży, że konie lub ciągniki nie pozostawią głębokich śladów. Wałowanie zbyt mokrej gleby, powoduje całkowite wyparcie powietrza i stwarza dogodne warunki dla rozwoju sitów. Z kolei na glebie nadmiernie przesuszonej, nawet ciężki wał, może nie docisnąć wystarczająco darni do podłoża. Dlatego łąki i pastwiska położone na glebach torfowych czasami trzeba wałować dwukrotnie w roku - na wiosnę i po pierwszym pokosie.


Duże znaczenie ma wałowanie nowo założonych użytków zielonych. Po takim zabiegu młode rośliny lepiej się krzewią, ruń staje się bardziej zwarta i wcześniej można zacząć jej użytkowanie. Wałowanie nowych zasiewów, wykonywane po pierwszym koszeniu, może skutecznie niszczyć chwasty grubołodygowe.


Wałowanie starych darni przeprowadza się za pomocą wałów gładkich lub żebrowanych o masie 1-1,5 tony na 1 m szerokości roboczej narzędzia.


Źródło Wikipedia


Tagi powiązane z tym hasłem:
rola, wałowanie, uprawa, encyklopedia rolnicza