Opis firmy:

Firma FASKA Sp. z o.o. oferuje: Agregaty do bielenia, dezynfekcji, dezynsekcji obiektów inwertarskich i przemysłowych oraz zakiszania pasz na pryzmie lub w silosach. Aplikatory do zakiszania pasz w trakcie zbioru, które służą do precyzyjnego dodawania płynnego preparatu kiszonkarskiego w trakcie zbioru pasz (trawy, lucerna, koniczyna, kukurydza i.t.p.); mogą być montowane zarówno do pras jak i sieczkarń. Agregaty do mycia i oprysków, które przeznaczone są do utrzymywania higieny i porządku w miejscach publicznych. Umożliwiają mycie znaków drogowych, drogowskazów, świateł drogowych, słupków, reklam, witryn, okien, pojazdów, urządzeń na placach zabaw, pomników itp. Można też niszczyć chwasty na chodnikach, placach, skwerach, stadionach itp. Opryski chwastobójcze, owadobójcze itp., zraszanie, dezynfekcja.

Oferta firmy:

FASKA Sp. z o.o. prezentuje szeroka ofertę swoich produktów w zakresie:
- agregaty do bielenia
- agregaty do dezynfekcji
- aplikatory do zakiszania pasz
- zaprawiarki do ziemniaków
- roztwarzaczo-dozowniki do odpajania cieląt MILK TAXI
- koryta - stoły paszowe
- aplikatory melasy
- agregaty do mycia i oprysków.

Mapa