Opis firmy:

Celem działalności firmy Kongskilde jest opracowywanie kompleksowych rozwiązań dla rozwoju rolnictwa i przemysłu. Firma dzieli się na następujące obszary działalności: Gleba, Maszyny zielonkowe i Wozy Paszowe: przygotowanie gleby od ścierniska do zbioru i zoptymalizowana gama maszyn do wykorzystania na polu aż po oborę. Firma Kongskilde opracowuje metody i urządzenia do uprawy gleby oraz pielęgnacji roślin, które wprowadza do obrotu pod markami: Kongskilde, Howard, Nordsten, Överum i Becker. Do produkcji i uprawy zielonki służą maszyny do użytków zielonych oraz kompletne wozy paszowe, które firma Kongskilde dostarcza pod marką JF-Stoll. Ziarno i słoma: Rozwiązania systemowe dla rolnictwa. Firma Kongskilde słynie ze swych szczególnych kompetencji w zakresie transportu, suszenia, przechowywania i transportowania ziarna oraz innych roślin uprawowych, jak również systemów do suszenia dużych bel. Ponadto Kongskilde oferuje szeroką gamę przenośnych nagrzewnic do suszenia i ogrzewania pomieszczeń, które mogą być wykorzystane w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Przemysł: Rozwiązania systemowe dla przemysłu. Firma Kongskilde specjalizuje się w rozwiązaniach do transportu pneumatycznego, oraz zarządzaniu odpadami z półproduktów i produktów, które są wykorzystywane w przemyśle tworzyw sztucznych, w przemyśle papierniczym oraz przy produkcji opakowań. Vitfoss: produkcja i wprowadzanie do obrotu premiksów, jak również witamin i związków mineralnych do produkcji zwierzęcej w sektorze pasz.

Oferta firmy:

Przygotowanie gleby od ścierniska do zbioru i zoptymalizowana gama maszyn do wykorzystania na polu aż po oborę. Firma Kongskilde opracowuje metody i urządzenia do uprawy gleby oraz pielęgnacji roślin.