Opis firmy:

Firma Purterm specjalizuje się w natrysku pianki poliuretanowej służącej do Termo i Hydroizolacji: dachów, poddaszy użytkowych, strychów, konstrukcji szkieletowych (domki w stylu kanadyjskim) i stropodachów. Można ją wykorzystać w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Metoda ta polega na nakładaniu warstw izolacyjnych metodą bezpośredniego natrysku piany poliuretanowej PUR. Tą metodę izolacji można stosować w budynkach mieszkalnych (poddasza użytkowe, strychy, domy kanadyjskie), obiekty rolne jak i przemysłowe.

Oferta firmy:


Izolacje wewnętrzne

Natrysk pianek poliuretanowych to technika nanoszenia warstw izolacji bezpośrednio na powierzchni izolowanego obiektu. Natrysk wykonuje się przy pomocy odpowiednich maszyn wysokociśnieniowych dozujących komponenty w stosunku 1:1 objętościowo, umożliwiających dobre wymieszanie dwóch składników systemu poliuretanowego i prawidłowe natryśnięcie kolejnych warstw izolacji. Izolowanie metodą natrysku jest bardzo wygodnym i skutecznym sposobem izolacji termicznej budynków nie wymagającym stosowania mocowań warstwy izolacyjnej. Jest doskonałym sposobem na ocieplenie takich obiektów budowlanych jak:
  • hangar,wiata, blaszak hala o dowolnej konstrukcji, 
  • hale produkcyjne
  • hala łukowa
  • budynki inwentarskie (kurniki, chlewnie, gęsiarnie, obory) 
  • chłodnie i przechowalnie warzyw i owoców
  • magazyny i zbiorniki magazynujące, cysterny, kadzie
  • domki kanadyjskie i poddasza (konstrukcje szkieletowe)  
 
Izolacje zewnętrzne

Natryski dachowe Termo i Hydroizolacja dachów przemysłowych, stropodachów, renowacja powierzchni dachowych-natrysk zewnątrzny. Polega na bezszwowym wielowarstwowym natrysku piany poliuretanowej PUR oraz farby odpornej na działanie promieni UV (światło słoneczne). Natryśnięta pianka natychmiast utwardza się ściśle przylegając do podłoża i wchodząc we wszystkie szczeliny. Warstwa utwardzonej pianki stanowi jednocześnie warstwę szczelną na wodę opadową. Proces izolowania i uszczelniania zachodzi tu jednoczenie. Izolowane dachy powinny mieć minimum 3% spadek, zapewniający swobodne spływanie wody z konstrukcji dachowej. Renowacja powierzchni dachowych metodą bezpośredniego natrysku piany poliuretanowej zapewnia doskonałą izolację. Metoda ta eliminuje konieczność usuwania starego pokrycia, a co za tym idzie zmniejsza koszty naprawy (konieczność usuwania i utylizacji odpadów). Metoda natrysku staje się coraz bardziej popularna przy naprawach starych dachów, szczególnie w obiektach przemysłowych. Dachy te mogą być pokrywane bez konieczności usuwania starego pokrycia. Metoda ta pozwala zminimalizować koszt naprawy dachu nawet o 50%. Miejsca które mogą być uciążliwe, a więc w różnego typu załamaniach (świetliki dachowe, przepusty rurowe, otwory wentylacyjne) i tam woda się gromadzi łączone są za pomocą piany PUR z powierzchnią dachu w tej samej operacji. Należy dodać, że sama pianka poliuretanowa nie jest odporna na działanie promieni UV (światło słoneczne), dlatego takie powłoki zabezpieczamy lakierem ochronnym. Dotyczy to realizacji zewnętrznych.