thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 18 marzec 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

BRODNICA 1B - 3 belkowy agregat ścierniskowy

1. Cechy wyróżniające

rozmieszczenie elementów roboczych na 3 belkach, tradycyjny Grubber jest 2 - belkowy

zmniejszenie podziałki zębów do 320 mm, tradycyjny Grubber posiada podziałkę 440 mm

zmniejszenie oporów jednostkowych zęba

lepsze podcinanie i dokładniejsze wymieszanie resztek pożniwnych

talerze niewlujące umieszczone na belce związanej z podłużnicami wału - ułatwiona regulacja

możliwość poziomej regulacji talerzy niwelujących

skrajne talerze niwelujące lub ekrany boczne

możliwość zamontowania zgrzebła sprężystego pomiędzy talerzami, a wałem

system redlicowy 2 - sercowy lub typu Lemken

wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5 opcja)

skokowa regulacja głebokości roboczej

  2. Wyposażenie standardowe zabezpieczenie przed przeciążeniem : kołkowe lub sprężynowe wał tylny rurowy R 540/12 system redlicowy 2 - sercowy ekran boczny   3. Wyposażenie dodatkow lub opcjonalne zgrzebło do słomy system redlicowy typu Lemken wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5 opcja)   4. Charakterystyka techniczna  
Dane techniczne J.m. U753/B/2  U753/B/2,6  U753/B/3 
Szerokość robocza m 2,1 2,6 3,0
Ilość zębów kultywatora szt 7 8 10
Zapotrzebowanie mocy KM 115 130 150
Masa około:
- z zabezp. kołkowym
- z zabezp. sprężynowym
kg 890 1050 980 1230 1190 1550
 
  5. Wały tylne
 
  Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
Opis
szer. rob.
rurowy ø540 

12 rur ø1"
rurowy ø540 

9 rur ø1¼"
rurowy ø410 

9 rur ø1"
pierść. teown.
pierścieniowy teownikowy ø600 pierścieniowy falisty ø550 Packer

ø500
Crosskil

ø380
pierścieniowy sprężynowy ø500
Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W P C S
2,1 

2,6 

3,0
180 

195 

210
180 

195 

210
145 

155 

170
300 

320 

350
380 

410 

450
380 

410 

450
480 

520 

570
 220 

250 

290