thumbnail
Dodane: 08 kwieceiń 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Deszczownie przęsłowe BAUER

Stalowe przęsła (ocynkowane ogniowo) łączone są ze sobą nawet do długości 1000m. Każde przęsło zakończone jest układem kół jezdnych napędzanych silnikiem elektrycznym lub hydraulicznym. Koła dobierane są do rodzaju gleby, a wysokość przęseł do prowadzonej uprawy. Zastosowanie niskociśnieniowych zraszaczy pozwoliło na tańszą eksploatację bez niszczenia struktury gleby. Deszczownie przęsłowe mogą pracować w dwóch konfiguracjach: z centralnym trzpieniem, wokół którego obracają się połączone ze sobą przęsła lub liniowo, przemieszczając się wzdłuż pól. Na końcach przęseł mogą być zainstalowane dodatkowe działka zraszające, którymi można nawadniać naroża pól.