thumbnail
Dodane: 05 maj 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

SEPARATOR S 650/ S 850 BAUER

Ekonomiczne wykorzystanie gnojowicy przy użyciu nowych technologii

Gospodarstwa rolne z dużymi skupiskami zwierzęcymi są stawiane wobec wielkich problemów z powodu dużych ilości gnojowicy. Ma to szczególne zastosowanie do gospodarstw rolnych z wysokim poziomem żywego inwentarza na jednostkę powierzchni. Istniejące wymagania według przepisów prawnych pogarszają sytuację. Z tego powodu, gnojowica musi zostać potraktowana właściwie. Tradycyjne metody obróbki gnojowicy są czasochłonne, pracochłonne i ponadto wymagają ogromnych inwestycji.

 

Separator BAUER-a przemienia gnojowice na wartościowy nawóz.

W pełni - automatyczne odseparowanie - to znaczy rozdzielanie gnojowicy na płyn i stałą frakcje - oferuje wielkie korzyści. Pozostający wodnisty roztwór może zostać rozprowadzony w każdej chwili bez żadnych wyszukanych homogenizowanych metod działania. Bezwonna stała frakcja jest łatwa do magazynowania bez żadnych problemów.

 

Płynna frakcja:

- Ilość gnojowicy zredukowana od 15%, aż do 30%

- To oznacza mniej przestrzeni magazynowej i mniej transportów

- Rozdzielona gnojowica już nie ma postaci osadu i pływającej skorupy - nie wymaga żadnego mieszania przed dystrybucją

- Niskie straty azotu podczas magazynowania i dystrybucji z powodu usunięcia ciał stałych i węgla

- Wyraźnie ograniczony odór

- Bardziej dokładna analiza substancji odżywczych daje możliwość do określenia czasu rozkładu

- Niższe stężenie substancji odżywczych pozwala, że wyższe użycie na hektar w porównaniu z nie obrobionym szlamem

- Dużo lepsza infiltracja z tych substancji odżywczych pozwala na szybsze wchłonięcie i uszkodzenie plonów przez wypalanie jest zminimalizowane

- Dłuższy okres dystrybucji, ponieważ jest możliwe ogólne zastosowanie

- Prosty, wydajny system dystrybucji

- Małe zapotrzebowanie energii na pompowanie i dostawę

- Wyraźne ograniczenie nasion chwastu (zwłaszcza szczawiu) w płynnej frakcji.

 

Stała frakcja:

- Samo nawożący bezwonny i dający się ułożyć w stóg kompost,

- Wysoki poziom zawartości stałej konsystencji pozwala na przechowywanie bez jakichś szczególnych przepisów

- Ulepsza skład gleby i powiększa zawartość próchnicy

- 30% lub wyższa zawartość suchej materii pozwala nawozić kompostem na otwartym polu

- Oprócz obszarów rolniczych, odpowiedni też dla innych zastosowań, gdzie substancje odżywcze są wymagane

- Łatwy do przetransportowania i sprzedaży

- Używany ponownie do uwarstwienia.

 

Separator S 650 S 850

gnojowica bydła 20 m3 / h 30m3/h gnojowica świni 25 m3 / h 35m3/h gnojowica drobiu 10m3 / h 15m3/h

Przerób zależy od czasu składowania, wysuszenia materii i lepkości surowej gnojowicy.

Separacja gnojowicy jest idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych z dużą populacją zwierzęcą i małymi powierzchniami rozmieszczenia. To zmniejsza zapotrzebowanie na pojemność magazynową, aż do 30%. Przez szczególną przydatność substancji odżywczych z płynnej i stałej frakcji, nawozy mineralne mogą zostać zachowane. Dodatkowe korzyści są możliwe do osiągnięcia przez sprzedawanie stałej frakcji na przykład drobnym ogrodnikom albo jako podstawowy kompost dla gospodarstw ogrodniczych.

Separator BAUER-a ustanawia nowe standardy także w zastosowaniach przemysłowych.

Ze względu na jego wysokiej jakości materiały, najlepsze wykonanie i ogromne osiągnięcia wydajności separatory BAUER-a znajdują prawie nieograniczone możliwości zastosowań także w obszarze przemysłowym.

 

Przykłady:

Przemysł spożywczy -odseparowanie odpadów roślinnych

Rzeźnie - przetworzenie odpadów poubojowych

Przemysł farmaceutyczny - odseparowanie kleiku z nasion maku

Zakłady przemysłowe zajmujące się biogazem - przed i po fermentacji

Destylarnie, gorzelnie

 

Korzyści:

Ilość odpadów znacznie zredukowana

Płynna frakcja odpowiednia do ścieków

Minimalny odór

Możliwe ponowne użycie stałej frakcji jako pokarm zwierzęcy lub nawóz