thumbnail
Dodane: 28 listopad 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

CEETAL NM - Środek bakteriobójczy nie pieniący się


ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY NIE PIENIĄCY SIĘ

 

Środek dezynfekujący, niewytwarzający piany, bez czwartorzędowych związków amoniowych.

Przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, narzędzi i sprzętu (również mających kontakt z żywnością) w przemyśle rolno-spożywczym, do dezynfekcji obwodów w sektorze mleczarskim.

Konieczność spłukania przed kontaktem z żywnością.

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA

na obrót produktem BIOBÓJCZYM.