thumbnail
Dodane: 21 kwieceiń 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Produkty energetyczne dla bydła

Wysokiej jakości chronione źródła energii

• Profat Plus - tłuszcz uzyskany z kwasów tłuszczowych oleju palmowego z dodatkiem smakowym to jedyne, całkowicie pewne i wiarygodne źródło tłuszczu chronionego do zastosowania w produkcji pasz dla przeżuwaczy. Tłuszcz chroniony nie jest trawiony w żwaczu i swobodnie przechodzi do trawieńca gdzie jest strawiony i wchłonięty w dwunastnicy, razem z innymi składnikami odżywczymi.

• Quality Fat – jest źródłem energii chronionej dla przeżuwaczy, którego stosowanie ma poprawić wydajności mleczne bydła. Produkt ten jest wysoko strawnym i wysoko energetycznym dodatkiem żywieniowym. Przeznaczony wyłącznie dla wysokowydajnych krów. Ze względu na fakt, że nie jest to mydło oleju palmowego zwiększa się smakowitość paszy, co przekłada się na ilość pobranej paszy i produkcję mleka.

Zakres stosowania:
• Chroni zwierzęta przed kwasicą,
• Zwiększa wydajność krów mlecznych,
• Bogate źródło skoncentrowanej energii,
• Bezpieczne wykorzystanie tłuszczu, który jest chroniony przed rozkładem w żwaczu,
• Poprawa metabolizmu w przewodzie pokarmowym i płodności zwierząt,
• Wzrost zawartości białka i tłuszczu w mleku,
• Do zastosowania zarówno w TMR-ach, jak i bezpośrednio do koryta,
• Zmniejsza ryzyko występowania ketozy.


Dawkowanie:
• Profat Plus:
- Krowy: Średnio wydajne krowy: 300-500 g/krowę/dzień; Wysokowydajne krowy: 500-800 g/krowę/dzień
- Inne gatunki zwierząt: Kozy: 30 - 50 g/zwierzę/dziennie; Owce: 30-50 g/zwierzę/dziennie.
• Quality Fat:
- Krowy: 100 – 800 g/krowę/dzień.

Opakowanie: worki 25 kg.