thumbnail
Dodane: 27 kwieceiń 2015 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Witaminy płynne dla drobiu MICHEL Mi - Cal - Vit


Mi - Cal - Vit

Płynny kompleks witaminowy dla niosek i brojlerów stosowany w celu optymalizacji jakości skorupy jaj i kośćca.

Zastosowanie:
• Mi – Cal – Vit jest płynnym kompleksem witaminowym przeznaczonym dla niosek, brojlerów i indyków stosowanym w celu optymalizacji jakości jaj i kośćca.

Sposób działania:
• Mi – Cal – Vit doskonale wspiera proces budowy skorupy jaj, ponadto wywiera korzystny wpływ na mineralizację kośćca u kur w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju,
• Doskonały środek profilaktyczny w przypadku krzywicy u drobiu, • Wysoki poziom witaminy A w produkcie, korzystnie oddziałuje na procesy przemiany materii, widzenie oraz płodność drobiu,
• Zapewnia wysoką produkcję jaj w szczycie nieśności.

Wskazówki dotyczące stosowania:
• Nioski: Podczas pierwszego tygodnia należy stosować 1-1,25 litry na 1000 litrów wody przez przynajmniej 3 dni. W kolejnych tygodniach Mi-Cal-Vit stosować 1-1,25 litry na 1000 litrów wody raz w tygodniu lub według potrzeb,
• Brojlery: Od 5 do 10 dni stosować 1-1,25 litry na 1000 litrów wody pitnej,
• PODAWAĆ W ROZCIEŃCZONYM STANIE!
• Wskazówka: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!
• Przed użyciem skonsultować z doradcą żywieniowym.

Wielkość opakowania:
• 1000 ml, 5000 ml