thumbnail
Dodane: 21 kwieceiń 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Produkty specjalistyczne dla bydła-Calz - o - Phos

Calz - o - Phos - dietetyczna mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia gorączki mleka.

Do intensywnej podaży wapnia i fosforu przed i po porodzie u krów, a w szczególności dla krów wysoko mlecznych.

• Zawiera 59 g wapnia i 45 g fosforu w butelce,
• Nie zawiera chlorku wapnia,
• Nie drażni błony śluzowej.

Kliniczne postaci niedoboru wapnia:
Objawy: Pozycja leżąca, utrata przytomności, śpiączka.

Kliniczne postaci gorączki mleka:
Wtórne skutki gorączki mleka: Mastitis, ketoza, LDA, zaburzenia trawienia, zapalenie szyjki macicy, zatrzymane łożysko, wypadanie macicy, zmniejszone pobieranie paszy, zmniejszenie wydajności mleka.

Zalecane dawkowanie:
• W celu prewencyjnym oraz uzupełnieniu wapnia w przypadku hipokalcemii:
-1-sza butelka na 24 godziny przed wycieleniem,
-2-ga butelka po wycieleniu,
-3-cia butelka 12 godzin po porodzie,
-4-ta butelka 24 godzin po porodzie.

• W przypadku dużego niedoboru w diecie w wapń i fosfor, po infuzji wapnia przez lekarza weterynarii:
-1-sza butelka 8-12 godzin po infuzji,
-2-ga butelka 24 godziny po infuzji.

Opakowanie:
• 500 ml,5l, 10 l i 25 l,
• Również dostępne w formie pasty lub bolusa.